Śląskie Forum Sekretarzy. Ochrona danych osobowych. Najważniejsze kwestie w 2023 roku z uwzględnieniem udostępniania informacji publicznej

Ważne informacje o szkoleniu

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie Śląskiego Forum Sekretarzy. Tym razem w formie webinarium będzie możliwość uporządkowania wiedzy w zakresie stale trudnego i ważnego tematu jakim jest ochrona danych osobowych. Stale zmieniające się przepisy, wpływające wnioski o udostępnianie informacji publicznej, które wymagają ochrony danych osobowych i funkcjonująca w administracji praca zdalna wymagają ciągłego doskonalenia się w tym temacie i analizy praktycznego, zgodnego z prawem postępowania w sytuacjach trudnych.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum, które stanowi wyjątkową płaszczyznę wymiany wiedzy i doświadczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych zawartych w karcie zgłoszenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Najbliższe spotkanie poświęcone zostanie problematyce ochrony danych osobowy w kontekście szczególnie udostępniania informacji publicznych i przetwarzania danych w procesie pracy zdalnej. Prowadzący zwróci uwagę na najważniejsze trudne aspekty przetwarzania danych osobowych, występujące najczęściej naruszenia oraz błędy w organizacji systemu przetwarzania i udostępniania danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Program

1.  Bezpieczeństwo informacji a ochrona danych osobowych. Najczęstsze błędy w praktyce.
2.  IODO zasady współpracy:
• z administratorem (co administrator musi zapewnić IODO? wskazówki UODO, jaki zakres obowiązków IODO w praktyce wyznaczają przepisy o ochronie danych osobowych?);
• z pracownikami;
• z koordynatorem bezpieczeństwa informacji.
3.  Telepraca (zmiany w prawie pracy) a ochrona danych osobowych (a bezpieczeństwo informacji). 
4.  Incydenty naruszenia ochrony danych osobowych w praktyce. Błędy JST i ich konsekwencje. 
5.   Odmowa udostępnienia informacji publicznej z uwagi na ochronę danych osobowych:
• prawo do prywatności a prawo do informacji publicznej;
• forma prawna rozpatrzenia wniosku.
6.  Podsumowanie. Pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Sekretarzy, osoby wyznaczone do realizacji i nadzoru zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych (m.in. IOD, ASI), osoby pełniące funkcje kierownicze i/lub zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy, odpowiedzialne za organizację i nadzór przetwarzania danych osobowych w instytucji.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, doświadczony praktyk (radca prawny, członek etatowy SKO w latach 2005/2011), Kierownik studiów podyplomowych z Ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego na WPIA UWM w Olsztynie, Ekspert Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, Audytor Wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (Lead Auditor ISO/IEC 27001:2017); Inspektor ochrony danych osobowych, Autor licznych publikacji w tematyce: ochrony danych osobowych, K.p.a. i informacji publicznej; Trener i wykładowca mający udokumentowanych kilkaset szkoleń; Współwłaściciel kancelarii prawnej specjalizującej się w obsłudze prawnej JST.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 16 marca 2023 r.