Społeczne agencje najmu a gospodarowanie przez gminę komunalnym zasobem mieszkaniowym

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwu ofertę szkolenia, która stanowi kompendium wiedzy z zakresu Projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych ustaw w dniu 9 marca 2021 r., który został przyjęty przez Radę Ministrów i skierowany do dalszych prac parlamentarnych. Dowiedzą się Państwo na czym polega działalność SAN, jaki jest jej cel oraz co może zyskać gmina wchodząc we współpracę z SAN. Nasz ekspert postara się odpowiedzieć m.in. na pytanie, które na zrealizowanych przez nas szkoleniach z zakresu SAN rodziło wiele pytań a dotyczyło dzierżawy lokalu na rzecz agencji w kontekście udzielania pomocy publicznej właścicielowi lokalu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z projektami nowych regulacji prawnych wprowadzających społeczne agencje najmu do systemu gospodarowania komunalnym zasobem lokalowym.
  • Przedstawienie kluczowych zagadnień prawno – organizacyjnych związanych z tworzeniem lub podejmowaniem współpracy ze społecznymi agencjami najmu.
  • Nakreślenie obszarów ryzyka prawnego dla gminy, jakie może wynikać z przekazania części zasobu lokali komunalnych do dyspozycji zewnętrznych podmiotów, jakimi są społeczne agencje najmu. 
zwiń
rozwiń
Program
  1. Omówienie umiejscowienia przepisów o społecznych agencjach najmu w systemie gospodarki nieruchomościami, a w szczególności komunalnej gospodarki mieszkaniowej.
  2. Przedstawienie celu i uzasadnienia wprowadzenia przepisów o społecznych agencjach najmu do ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i innych ustaw.
  3. Społeczne agencje najmu na tle innych szczególnych form najmu, w szczególności najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego.
  4. Organizacyjne i prawne aspekty utworzenia i funkcjonowania społecznej agencji najmu:
  1. Podmioty prowadzące społeczną agencję najmu – czy gmina jest zobowiązana do utworzenia agencji?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, administratorzy i zarządcy budynków, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 30 września 2021 r.