Aktualizacja kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Zapraszamy Państwa na szkolenia, którego przedmiotem będzie aktualizacja kwot dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Ważne informacje o szkoleniu

Aktualizacja kwot dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego oraz prawidłowe wyliczenie dotacji do wypłaty, mimo, iż nie jest zadaniem nowym, bo przepisy w tym zakresie obowiązują już kilka lat, w dalszym ciągu nastręczają jst wiele trudności. W związku z tym, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę, a dzięki praktycznym przykładom nabyć umiejętności pozwalających na prawidłowe ustalenie podstawowej kwoty dotacji, wysokości dotacji, która powinna być faktycznie wypłacona, czy kwoty wyrównania, zgodnie z limitami ustawowymi. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za finansowanie zadań oświatowych. Autor m. in. przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej ustalenia właściwych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego w ramach październikowej aktualizacji.
  • Szkolenie będzie składać się przede wszystkim z praktycznych przykładów i ćwiczeń. Pokażemy, jak policzyć podstawową kwotę dotacji oraz jak dokonać aktualizacji i wyrównania kwoty dotacji.
  • Przedstawimy przykładowy model obliczeniowy, służący do aktualizacji i wyrównywania dotacji w Państwa samorządzie, uwzględniający zmienną liczbę uczniów dotowanych w poszczególnych miesiącach oraz ustawowe ograniczenie zmiany wysokości dotacji.
  • Po szkoleniu pracownik samorządu, obliczając dotację dla placówek wychowania przedszkolnego będzie mógł wykorzystać zdobyte umiejętności praktyczne: z jednej strony będzie mieć pewność, że prawidłowo stosuje algorytmy zapisane w ustawie, z drugiej strony będzie mógł w prosty sposób dokonać niezbędnych kalkulacji.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Wprowadzenie do dotacji dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego – podstawa prawna.
  2. Zasady obliczania podstawowej kwoty dotacji (wydatki bieżące, statystyczna liczba uczniów).
  3. Odliczenia ustawowe, w tym poprawne odliczenie dzieci niepełnosprawnych.
  4. Zasady aktualizacji i wyrównywania kwoty dotacji: zmiana kwoty dotacji w październiku a wyrównanie dotacji od początku roku. Przykłady praktyczne – warsztaty.
  5. Limit wahań miesięcznych kwot dotacji (+50 % / -25 %).
  6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jednostek samorządu terytorialnego – wójtowie, burmistrzowie, skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, osoby zajmujące się przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla niesamorządowych placówek wychowania przedszkolnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 7 lat pracownik MEN. Na początku w Wydziale Analiz w Departamencie Ekonomicznym jako pracownik odpowiedzialny za kwestie planowania i wykonywania budżetu, potem pracownik w Departamencie odpowiedzialnym za finansowanie zadań oświatowych, później jako Naczelnik Wydziału Statystyki odpowiedzialny za system informacji oświatowej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisów określających zasady dotowania szkół i placówek niesamorządowych (autor definicji: podstawowa kwota dotacji, wskaźnik zwiększający, statystyczna liczba uczniów, najbliższa gmina/powiat). Autor nowelizacji ustawy o systemie informacji oświatowej zmieniającej SIO na system dostępny przez przeglądarkę internetową.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 5 października 2021 r.