Dotacja podręcznikowa w 2021 roku. Zasady wnioskowania, wydatkowania, przyjmowania na stan, księgowania dotacji na rok szkolny 2021/2022

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z dotacji podręcznikowych dedykowane pracownikom placówek oświatowych i organom je nadzorującym.

Ważne informacje o szkoleniu

Udział w spotkaniu pozwoli pracownikom odpowiedzialnym w szkołach i w urzędach organów prowadzących za realizację zadań związanych z dotacją podręcznikową na poznanie uwarunkowań formalno-prawnych oraz praktycznych aspektów wnioskowania, wydatkowania i rozliczania dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022. Omówione zostaną zasady i praktyczne aspekty gospodarowania w szkole podręcznikami i ćwiczeniami zakupionymi z dotacji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Analiza problemów związanych z rozliczaniem oraz rozwiązanie konkretnych przypadków wnioskowania o dotację podczas ćwiczeń warsztatowych.
 • Zdobycie wiedzy pozwalającej na bezpieczne i zgodne z prawem zrealizowanie zadania.
 • Wymiana doświadczeń dotyczących problemów napotykanych podczas pracy związanej z zapewnieniem uczniom dostępu do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Uwarunkowania formalno-prawne związane z dotacją celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych wynikające z ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 2. Przepisy wykonawcze dotyczące dotacji na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 3. Zasady wnioskowania i aktualizowania kwot dotacji.
 4. Kalkulowanie wysokości dotacji oraz kwot zakupu podręczników i ćwiczeń.
 5. Kalkulowanie dotacji i zakup podręczników dla uczniów niepełnosprawnych.
 6. Środki na obsługę zadania – przeznaczenie i dokumentowanie.
 7. Procedury wewnątrzszkolne dotyczące wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
 8. Warianty zakupu podręczników - model rozproszony (pojedyncze podręczniki) oraz w zestawie.
 9.  Planowanie i rozliczenie ilościowe dotacji podręcznikowej przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
 10. Zasady księgowania zakupu bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz metody wyliczania kwot jednostkowych w zestawie pojedynczych podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
 11. Zasady przyjęcia na stan szkoły, gospodarowania oraz brakowania po okresie użytkowania a polityka rachunkowości oraz inwentaryzacyjna.
 12. Zasady wypożyczania podręczników i udostępniania materiałów ćwiczeniowych uczniom.
 13. Przepływy uczniów w trakcie roku szkolnego, zmieniająca się liczba uczniów a dotacja.
 14. Odpowiedzialność za zniszczenie lub zgubienie podręcznika.
 15. Odpowiedzialność dyrektora i upoważnionych pracowników szkoły za realizację zadań.
 16. Zadania samorządu terytorialnego dotyczące wnioskowania o dotację podręcznikową w modelu:
  • obsługi wspólnej (CUW);
  • księgowości w szkołach.
 17. Gospodarowanie ilościowe dotacją podręcznikową przy zmieniającej się liczbie uczniów - rozwiązywanie nietypowych problemów.
 18. Aspekty prawne związane z ewentualną kontrolą realizacji zadania i wykorzystania dotacji celowej.
zwiń
rozwiń
Adresaci

dyrektorzy i główni księgowi szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd oraz inne osoby prane bądź fizyczne, skarbnicy gmin, główni księgowi jednostek obsługujących szkoły podstawowe, pracownicy CUW, nauczyciele bibliotek szkolnych, pracownicy urzędów gmin, kuratoriów oświaty, urzędów wojewódzkich zajmujący się rozliczeniami finansowymi w zakresie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki tzw. „bezpłatnych podręczników” w latach 2015-2020 przeszkolił ponad tysiąc urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli. Doradza największym wydawnictwom podręczników szkolnych w Polsce.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@oskt.pl do 22 kwietnia 2021 r.