System Informacji Oświatowej w praktyce – ostateczna weryfikacja danych do subwencji na 2022 rok

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie System Informacji Oświatowej

Ważne informacje o szkoleniu

Październik to czas weryfikacji przez organ prowadzący danych wprowadzonych do Systemu Informacji Oświatowej przez dyrektorów placówek oświatowych. Mimo, iż nie jest to nowe zadanie zmiany przepisów, a także aktualizacja systemu i uruchamianie jego kolejnych funkcjonalności powodują wiele problemów oraz trudności osobom, dokonującym tej weryfikacji. Z kolei tylko prawidłowo wprowadzone dane wg stanu na dzień 30 września gwarantują naliczenie subwencji oświatowej w odpowiedniej wysokości. W związku z tym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przekażemy wiedzę merytoryczną dotyczącą danych wprowadzanych do SIO, jak również wskażemy poszczególne funkcjonalności i raporty systemu. Szkolenie poprowadzi ceniony ekspert, były wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, odpowiedzialny za wdrażanie nowego SIO oraz za naliczanie subwencji oświatowej dla samorządu (jako kierownik wydziału i dyrektor departamentu odpowiedzialnego za finanse oświaty).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie procedury potwierdzania i weryfikacji danych subwencyjnych przez samorządy. 
 • Prowadzący przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
 • Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych.
 • prowadzący przedstawi procedurę potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
 • Omówiona zostanie rola samorządu w weryfikacji, wskazane w jaki sposób jst może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby został uwzględniony do subwencji.
 • Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:

 • Raporty w Strefie dla Zalogowanych.
 • Omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu.
 • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy.
 • Omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe.
 • Jak samorząd może zweryfikować poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową?
 • Jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO? Okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie.
 • Konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli).
 • Kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.

2. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEiN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:

 • Wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO.
 • Poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie, kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach.
 • Uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia.
 • Poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie.
 • Poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.).
 • Poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy).
 • Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.

3. Inne aspekty: udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami, usprawnienia SIO.
4. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele organów prowadzących, w tym wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i starostowie, dyrektorzy i pracownicy wydziałów oświaty/edukacji, CUW-ów i ZEAS-ów, odpowiedzialni za weryfikację danych wprowadzonych do SIO przez dyrektorów placówek oświatowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 7 października 2021 r.