Dokumentowanie pracy socjalnej

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wskażemy praktyczne rozwiązania w zakresie dokumentowanie pracy socjalnej, gdzie omówimy dobre praktyki oraz wybrane modele prowadzenia dokumentacji. Odniesiemy się ponadto do zaleceń organów nadzoru oraz ustawowych narzędzi, służących dokumentowaniu pracy socjalnej. Przeanalizujemy wybrane narzędzia/formularze, udzielimy też praktycznych wskazówek, przydatnych w codziennej pracy pracownika socjalnego oraz w przypadku kontroli.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • nabycie wiedzy i poznanie praktycznych rozwiązań dotyczących dokumentowania pracy socjalnej, w tym w jednostkach, które realizują lub mają zamiar wdrażać model rozdzielenia postępowań administracyjnych od pracy socjalnej lub utworzyć/ły zespoły pracy socjalnej.
 • poznanie dobrych praktyk z obszaru dokumentowania pracy socjalnej oraz dostosowanie ich do specyfiki pracy w konkretnej jednostce z uwzględnieniem wytycznych organów nadzoru.
zwiń
rozwiń
Program

1. Praca socjalna – czy wymaga dokumentowania? 

 • Jak rozumieć „pracę socjalną?”
 • Świadczenie pracy socjalnej w orzecznictwie i komentarzach.
 • Podstawowe funkcje dokumentowania pracy socjalnej.

2. Dokumentowanie pracy socjalnej – aspekty praktyczne:

 • Organy nadzoru o dokumentowaniu pracy socjalnej.
 • Ustawowe narzędzia służące dokumentowaniu pracy socjalnej.
 • Fakultatywne narzędzia służące prowadzeniu i dokumentowania pracy socjalnej.
 • Wzory wybranych narzędzi (formularzy).

3. Wybrane modele dokumentowania pracy socjalnej:

 • Dokumentacja pracy socjalnej ze względu na rodzaj stwierdzonych trudności i rodzaj usługi.
 • Dokumentacja pracy socjalnej ze względu na rozwiązania organizacyjne i strukturalne.
 • Dokumentacja pracy socjalnej jako część metodyki działania pracownika socjalnego.

4. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy socjalni oraz kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej takich jak: ośrodki pomocy społecznej, centra usług społecznych, powiatowe centra pomocy rodzinie.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, starszy specjalista pracy socjalnej, specjalista psychoterapii uzależnień, przewodniczący Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej IFSW (International Federation of Social Workers); pracownik nieetatowy i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego - prowadzi zajęcia dla studentów kierunku praca socjalna, jako pracownik dydaktyczny, członek Rady Pomocy Społecznej VII i VIII Kadencji przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ekspert w zakresie pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 305 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 grudnia 2021 r.