Skierowanie i umieszczanie w domu pomocy społecznej, ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej. Najnowsze regulacje prawne i orzecznicze

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kierowania i umieszczania w domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za dom pomocy, z uwzględnieniem najnowszych regulacji i orzecznictwa oraz sytuacji stanu epidemii COVID -19.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie kwestii prawidłowego przyjęcia wniosku o skierowanie do DPS w zależności od zgłoszenia formy pomocy osobiście lub za pomocą formy telefonicznej i mailowej oraz prawidłowego udzielenia zgody na skierowanie do DPS.
  • Przybliżenie procedury administracyjnej prowadzenia postępowania zmierzającego do skierowania do DPS i ustalenia odpłatności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawą tzw. Covidową - w tym przesunięcia terminów prowadzenia nowego trybu działania przy ustalaniu odpłatności za DPS.
  • Wyjaśnienie procedur komunikacji z rodziną zobowiązaną do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i podpisania umów.
  • Omówienie regulacji związanych z prawidłowymi doręczeniami decyzji wpływającymi na ostateczność i wykonalność decyzji o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za DPS.
  • Zapoznanie się z procedurami umożliwi podejmowanie decyzji jak wykonać decyzję o skierowaniu do DPS w sytuacjach kryzysowych (kwarantanna, braki personelu w DPS).
zwiń
rozwiń
Program

1. Skierowanie do domu pomocy społecznej jako sprawa administracyjna. Spory kompetencyjne.

2. Ustalanie właściwości organu kierującego do DPS, ZO, ZOL, osoba bezdomna, dziecko, osoba przebywająca w schronisku, domach gospodarczych i działkowych.

3. Zbieranie materiału dowodowego na etapie skierowania do DPS - właściwie przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ocena możliwości rodziny zajęcia się osoba bliską, wykonywanie obowiązku alimentacyjnego a skierowanie do DPS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i pracownicy OPS, DPS, PCPR, osoby zajmujące się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania osoby do domu pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń