Świadczenie pielęgnacyjne w teorii i orzecznictwie

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną omówione warunki przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, zamiany zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne oraz odpowiemy na pytanie czy możliwe jest przejście ze świadczenia pielęgnacyjnego na zasiłek dla bezrobotnych czy świadczenia przedemerytalne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie, poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy na temat aktualnych przepisów i orzecznictwa dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Przegląd aktualnych przepisów i orzecznictwa oraz ustalenie skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego w zakresie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Co to jest świadczenie pielęgnacyjne i jakie są jego podstawy prawne?
 2. Aktualna wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.
 3. Kto jest uprawniony do świadczenia pielęgnacyjnego?
 4. Czy i kiedy jest możliwe otrzymywanie świadczenie pielęgnacyjne przez obojga rodziców?
 5. Kiedy świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje? 
 6. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.10.2014r. sygn. akt K 38/13, 3.
 7. Skutki prawne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014r. sygn. akt SK 7/11.
 8. Czy trzeba rezygnować ze świadczenia pielęgnacyjnego i przechodzić na emeryturę?
 9. Czy osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku śmierci osoby, nad którą sprawowały opiekę otrzymają zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne?
 10. Czy i kiedy jest możliwa zamiana specjalnego zasiłku opiekuńczego na świadczenie pielęgnacyjne?
 11. Wybrane orzecznictwo.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w szczególności zajmujący się świadczeniami pielęgnacyjnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, od ponad kilkunastu lat właściciel Kancelarii Radcy Prawnego w Poznaniu, mediator, wykładowca prawa w szkole wyższej, doświadczony trener, współpracownik FRDL, szkoli i doradza z zakresu prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa administracyjnego.

zwiń
rozwiń