Ustalanie odpłatności za dom pomocy społecznej po nowelizacji. Warsztaty

Osoby zainteresowane mogą wziąć udział w szkoleniu zdalnie, za pośrednictwem platformy ZOOM. Prosimy o kontakt z koordynatorem

Ważne informacje o szkoleniu

Trudna sytuacja finansowa gmin, związana również z trwającą epidemią sprawia, iż postępowania dotyczące ustalania odpłatności za pobyt w DPS oraz sprawy dotyczące ponoszenia przez JST kosztów wynikłych z kierowania dużej liczby osób do domów pomocy społecznej, mają duże znaczenie. Prawidłowo prowadzone postępowania powinny mieć na celu odciążanie finansowe gmin w tym zakresie. Zapraszamy Państwa na spotkanie warsztatowe w oparciu o przykłady, które zostanie zrealizowane w siedzibie naszego ośrodka w Katowicach. Uczestnicy spotkania nauczą się m.in.: prawidłowo prowadzić postępowania i orzekać w sprawach dotyczących odpłatności za pobyt w DPS. Dowiedzą się również jak prawidłowo ustalić stan faktyczny i jak obliczyć opłaty oraz dochód osób zobowiązanych. Omówione zostanie także najnowsze orzecznictwo.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ustalania odpłatności za dom pomocy społecznej, z uwzględnieniem najnowszych regulacji i orzecznictwa oraz trudnej sytuacji stanu epidemii.
  • Omówienie procedury administracyjnej prowadzenia postępowania zmierzającego do ustalenia odpłatności.
  • Wyjaśnienie procedur komunikacji z rodziną zobowiązaną do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i podpisania umów.
  • Omówienie regulacji związanych z prawidłowymi doręczeniami decyzji wpływającymi na ich ostateczność.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Kierowanie do DPS. Wniosek strony, pełnomocnictwo, wezwanie do uzupełnienia wniosku  pełnomocnictwo i sprecyzowanie żądania, wyrażenie zgody.
  2. Odmowa wszczęcia postępowania dla rodziny.
  3. Ocena zaświadczenia lekarskiego a ustalenia wywiadu. Domniemania faktyczne, uzasadnienie odmowy.
  4. Propozycja usług opiekuńczych. Odmowa usług opiekuńczych, odmowa skierowania.
  5. Ocena możliwości zapewnienia opieki przez rodzinę. Wezwanie do wywiadów alimentacyjnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się prowadzeniem postępowań administracyjnych oraz przygotowaniem projektów decyzji w zakresie ustalania odpłatności z pobyt domu pomocy społecznej. Zainteresowani pracownicy DPS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 410 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 8 września 2021 r.