Dodatek emerytalny (świadczenie ratownicze) dla strażaków ochotniczych straży pożarnych

Zapraszamy na kolejny termin szkolenia 10 marca 2022 r.

Ważne informacje o szkoleniu

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa o ochotniczych strażach pożarnych, która wprowadziła do systemu prawa nowe świadczenie finansowe dla członków ochotniczych straży pożarnych w postaci dodatku emerytalnego (świadczenia ratowniczego). Podczas szkolenia przekażemy szczegółowe informacje nt. zadań poszczególnych instytucji w tym zakresie, procedurze przyznawania świadczenia, w tym stosowania KPA. Omówimy także kwestie dokumentowania przesłanek do świadczenia, utraty lub zwrotu świadczenia oraz procedurę odwoławczą.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uzyskanie profesjonalnej wiedzy prawniczej na temat dodatku emerytalnego dla strażaków OSP wraz z umiejętnością jej zastosowania w praktyce.  Treści poszczególnych zagadnień uzasadniane są nowelizacją Ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, którą Prezydent podpisał 27 grudnia 2021 r.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Charakter prawny świadczenia.
 2. Osoby uprawnione do świadczenia i przesłanki jego przyznania.
 3. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w procedurze przyznania świadczenia.
 4. Zadania gminy w procedurze przyznania świadczenia.
 5. Zadania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w procedurze przyznania świadczenia.
 6. Zadania zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych w procedurze przyznania świadczenia.
 7. Wszczęcie postępowania.
 8. Wniosek o przyznanie świadczenia.
 9. Dokumentacja spełnienia przesłanek do przyznania świadczenia.
 10. Procedura przyznania świadczenia.
 11. Potwierdzanie udziału w działaniach ratowniczych.
 12. Wysokość świadczenia.
 13. Terminy w procedurze przyznawania świadczenia.
 14. Decyzja o przyznaniu świadczenia.
 15. Odwołanie od decyzji w sprawie przyznania świadczenia.
 16. Stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w procedurze przyznania świadczenia.
 17. Ustanie i zwrot świadczenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • pracownicy samorządowi gmin, powiatów, województw obsługujący Ochotnicze Straże Pożarne,
 • komendanci gminni ochrony przeciwpożarowej, w tym prowadzący sprawy OSP,
 • pracownicy Regionalnych Izb Obrachunkowych,
 • strażacy ochotnicy i członkowie zarządów Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • strażacy, w tym kwatermistrzowie Państwowej Straży Pożarnej,
 • prawnicy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej
 • wszyscy zainteresowani prawem ochrony przeciwpożarowej
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Wykładowca prawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, prowadził zajęcia z prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Stały współpracownik działu prawnego miesięcznika ZOSP RP „Strażak”, trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i członków OSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych, stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2005–2009), autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej), m.in. Sto pytań do prawnika o Ochotnicze Straże Pożarne. Poradnik praktyczny, t. 1 i t. 2; Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Orzecznictwo, wzory pism, tablice, Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych; System finansowania ochotniczych straży pożarnych w Polsce (z suplementem elektronicznym). Publikuje na łamach pism „Strażak”, „Przegląd Pożarniczy”, w portalach Remiza.com.pl, Strażacki.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej oraz przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Pełnomocnik dh OSP Edwarda Pruśniewskiego, w głośnej sprawie wygranej przed Sądem Najwyższym. Odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 28 lutego 2022 r.