• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozpatrywanie skarg, wniosków i  petycji przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad. Zajęcia stacjonarne.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Przewodniczących Rad. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

Problematyka skarg i wniosków nieustannie towarzyszy Przewodniczącym Rad i członkom komisji. Spotkanie będzie dobrą okazją do rozwiania wątpliwości towarzyszących procedowanym sprawom. Prowadzący przypomni procedury i terminy a także zaproponuje przykładowe wzory dokumentów. Nie zabraknie też czasu na rozwiązanie casusów samych uczestników.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Rozpatrywanie Skarg, wnioski i petycje – powszechne środki ochrony prawnej, uwarunkowania konstytucyjne i ustawowe:
• Konstytucja i przepisy ustawowe – różnice formalne i merytoryczne skarg, wniosków i petycji,
• przesłanki poprawnego identyfikowania skargi, wniosku i petycji z uwzględnieniem zasady pierwszeństwa innych postępowań w sprawach indywidualnych.
2. Organizacja przyjmowania i rozpatrywania skarg wniosków i petycji:
• obligatoryjne obowiązki organów i instytucji w zakresie wyznaczenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie i rozpatrywanie skarg,
• udział komisji skarg, wniosków i petycji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w rozpatrywaniu powszechnych środków ochrony prawnej,
3. Sposoby rozpatrzenia skargi, wniosku, petycji:
• pozostawienie bez rozpoznania – przesłanki formalne i merytoryczne,
• przekazanie według właściwości,
• rozstrzygnięcia merytoryczne,
• skargi, wnioski, petycje wielokrotne i ponowione – szczególne tryby postępowania.
4. Dokumenty informujące o sposobie rozpatrzenia skargi, wniosku petycji:
• elementy obligatoryjne dokumentu w sprawie rozpatrzenia,
• uchwała rady – podstawy prawne, sposoby redagowania – rekomendacje i wzory.
5. Ochrona danych osobowych przy rozpatrywaniu skarg, wniosków i petycji:
• zakres ochrony danych autorów skarg, wniosków i petycji,
• ograniczenia jawności obrad organów kolegialnych rozpatrujących skargi, wnioski, petycje,
• pseudonimizacja chronionych danych osobowych.
6. Casusy uczestników.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Przewodniczących Rad

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jst zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Przewodniczących Rad.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi działalność pod firmą Kancelaria legislacyjna WZ, świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Miejsce spotkania: Holiday Park Hotel*** ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa. Na terenie obiektu znajduje się bezpłatny parking dla uczestników.

Cena udziału: 250 zł dla członka Forum. 399 zł dla osoby niezrzeszonej w Forum. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji papierowej i elektronicznej, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 8 grudnia 2022 r.