Skargi, wnioski i petycje w działalności organów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem rady gminy (powiatu) i jej komisji skarg, wniosków i petycji

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawienie zasad rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz obowiązków organów samorządowych w tym zakresie. Wyposażenie członków komisji skarg, wniosków i petycji oraz urzędników w wiedzę niezbędną do zgodnego z prawem procedowania w zakresie skarg i wniosków i petycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz unikania nieprawidłowości proceduralnych i merytorycznych przy ich załatwianiu

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Problematyka petycji, skarg i wniosków wzbudza duże zainteresowanie związane z wieloma niejasnościami przepisów w tym zakresie oraz zwiększającą się liczbą składanych do urzędu tego typu pism. Dodatkowo powołanie w komisji skarg, wniosków i petycji w organach stanowiących wpłynęło na modyfikację sposobu procedowania w tego typu sprawach. Szkolenie umożliwi rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów i uniknięcie nieprawidłowości wskazywanych w postepowaniach kontrolnych urzędów wojewódzkich.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Skargi i wnioski w działalności rady
 1. Podstawy prawne instytucji skarg i wniosków.
 2. Pojęcie skargi i wniosku.
 3. Podmioty uprawnione do składania skarg i wniosków.
 4. Tryb i forma składania skarg.
 5. Problem skargi „elektronicznej”.
 6. Skarga a interpelacja i zapytanie oraz krytyka prasowa.
 7. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia skarg i wniosków.
 8. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia skarg i wniosków.
 9. Postępowanie w przypadku stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania skargi i wniosku.
 10. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do rady.
 11. Procedura postępowania ze skargami wpływającymi do organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
 12. Skargi a ochrona danych osobowych.
 13. Terminy na rozpoznanie skarg i wniosków.
 14. Stwierdzenie zasadności lub niezasadności złożonej skargi.
 15. Informowanie skarżącego o sposobie załatwienia sprawy.
 16. Co zrobić z kolejną skargą w tej samej sprawie?
 17. Skutki stwierdzenia zasadności złożonej skargi.
 18. Postępowanie z wnioskami wpływającymi do rady oraz organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych
 19. Dokumentowanie skarg i wniosków wpływających do rady gminy (powiatu).

 

 1. Petycje w działalności rady
 1. Rozróżnienie pojęci petycji, skargi i wniosku oraz ustalenie właściwego trybu postępowania.
 2. Obowiązki organów samorządowych w związku z ustawą o petycjach.
 3. Podmioty uprawnione do składania petycji.
 4. Tryb i forma składania petycji, problem petycji „elektronicznej”.
 5. Petycja wielokrotna i zbiorowa.
 6. Właściwość rady gminy (powiatu) do załatwienia petycji.
 7. Właściwość organu wykonawczego i kierowników jednostek organizacyjnych do załatwienia petycji.
 8. Tryb procedowania w sprawach petycji.
 1. Komisja skarg, wniosków i petycji – jak sprawnie procedować
 1. Komisja skarg, wniosków i petycji jako nowy podmiot w strukturze rady gminy (powiatu).
 2. Skład komisji skarg, wniosków i petycji.
 3. Zakres działania komisji skarg, wniosków i petycji.
 4. Statutowa regulacja komisji.
 5. Plan pracy komisji.
 6. Procedura rozpatrywania skarg wniosków i petycji przez komisję.
 7. Dokumentowanie pracy komisji.
 8. Pytania i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Przewodniczący rad, przewodniczący i członkowie komisji skarg, wniosków i petycji, sekretarze gmin i powiatów, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy zajmujący się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem petycji, skarg i wniosków w tym: pracownicy biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, inne osoby zainteresowane tematem

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Samorządu Terytorialnego Katedry Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego; specjalizuje się w zakresie: prawa samorządu terytorialnego, prawa urzędniczego, etyki pracownika samorządowego, zakładów opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej oraz innych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego i prawa administracyjnego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i samorządu terytorialnego, w tym współautor Encyklopedii Samorządu Terytorialnego

zwiń
rozwiń