Warsztaty redagowania samorządowych aktów normatywnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie redagowanie aktów prawa miejscowego zgodnie z techniką prawodawczą. Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom biur obsługi rady, radnym i radcom prawnym JST.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Prawidłowo zredagowany tekst samorządowego aktu normatywnego to ważny element jego zgodności z aktami wyższego rzędu. Szkolenie ma pokazać jak proste i łatwe w stosowaniu są podstawowe techniki prawodawcze. W trakcie spotkania przedstawione będą liczne przykłady, a także pokazane praktyczne metody jak uniknąć błędów redakcyjnych i systematyzacyjnych w aktach normatywnych.
Szkolenie rozpocznie się za:

countdownmail.com

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących projekty aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Umiejętność stosowania poprawnych technik prawodawczych, adekwatnych dla danego rodzaju aktu normatywnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe techniki prawodawcze zapewniające poprawność legislacyjną:
• Budowa aktu normatywnego i rodzaje przepisów zależne od tego, czy akt jest nowy, czy nowelizujący.
• Dobre praktyki w podziale aktu na paragrafy i rozdziały.
• Dyrektywy formułowania tytułu aktu.
• Podstawa prawna i metryczki ustaw i aktów prawa miejscowego i proste redagowanie.
• Język prawny i czego nie robić, aby przepisy były precyzyjne.
• Problemy z (nad)używaniem załącznika.
• Kilka prostych technik nowelizacyjnych.
2. Redakcyjne problemy w przepisach przejściowych:
• Kiedy jest niezbędny przepis przejściowy.
• Specyfika redakcyjna przepisów przejściowych.
3. Przepisy końcowe:
• Przykłady kardynalnych błędów w przepisach uchylających.
• Nieporozumienia redakcyjne z przepisami o utracie mocy aktu i o wejściu w życie.
• Dlaczego akt nie może nabrać mocy po wejściu w życie?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Radni, członkowie komisji statutowych, przewodniczący rad, pracownicy samorządowi, radcowie prawni obsługujący jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Legislator, szkoleniowiec, ekspert prawa samorządowego. Pracował jako legislator w Kancelarii Sejmu, gdzie specjalizował się w sprawach samorządowych oraz jako dyrektor departamentu w Rządowym Centrum Legislacji. Od 2015 r. prowadzi Kancelarię legislacyjna świadcząc usługi legislacyjne. Wykładowca studiów podyplomowych i aplikacji legislacyjnej, trener z zakresu legislacji samorządowej i spraw ustrojowych samorządu terytorialnego dla radnych, sekretarzy i pracowników samorządowych. Specjalizuje się właśnie w sprawach statutów JST. Opracował dla FRDL opinię Statuty JST - czy można lepiej redagować podstawowy akt samorządowej legislacji? Autor bloga, artykułów i webinarów popularyzujących wiedzę o legislacji. Jego szkolenia są zawsze wysoko oceniane, zwłaszcza ze względu na praktyczność przekazywanej wiedzy i dobrze dobrane przykłady.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 czerwca 2022 r.