Rozwój umiejętności delegowania zadań i uprawnień oraz usamodzielniania pracowników

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

WAŻNE INFORMACJE O SZKOLENIU:

Delegowanie zadań i uprawnień stanowi jedną z podstawowych umiejętności skutecznego zarządzania. To proces dzielenia się zadaniami i kompetencjami. Prawidłowo wykonywane prowadzi do wzrostu efektywności całego zespołu. Prawidłowe korzystanie z narzędzia delegowania to również dopasowanie osób do powierzanych im zadań. Przełożeni przydzielają pracownikom część projektów wraz ze związaną z nimi odpowiedzialnością i koniecznymi dla ich realizacji uprawnieniami. Delegowanie jest metodą podziału pracy, która powinna prowadzić do maksymalnej wydajności przy równoczesnym wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Celem warsztatu jest wyposażenie menadżerów w skuteczne narzędzie zarządzania umiejętność delegowania zadań i uprawnień. W czasie szkolenia uczestnicy poznają metody, umożliwiające lepsze osiąganie celów z zespołem współpracowników. Efektem szkolenia będzie wyksztalcenie w uczestnikach umiejętności skutecznego przekazywania instrukcji do zadań i motywowania pracowników.
 • Korzyści dla uczestników
 • Zwiększenie umiejętności budowania satysfakcjonujących relacji zawodowych na bazie umiejętności delegowania uprawnień.
 • Zwiększenie samodzielności pracowników.
 • Zwiększenie umiejętności skutecznej komunikacji.
 • Korzyści dla instytucji
 • Zwiększeniu efektywności i wydajności działań pracowników urzędu.
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników, w kontekście satysfakcjonujących relacji z przełożonym.
 • Zdecydowany wzrost u menadżerów kompetencji w delegowaniu zadań.

 

zwiń
rozwiń
Program szkolenia
 1. Delegowania zadań i uprawnień to sztuka czy podstawowe narzędzie menedżera
  1. Definicja delegowania zadań oraz funkcje jakie pełni ono w zarządzaniu.
  2. Zasady skutecznego delegowania zadań.
  3.  Jak przygotować się do delegowania?
  4. Etapy delegowania, czyli kolejne kroki procesu.
   •  5 stref delegowania – które zadania można przekazać innym, a które należy wykonać samemu?
   • Stopnie delegowania różnice między nimi i zalety stosowania.
  5. Błędy w procesie delegowania i ich konsekwencje.
 2. Delegowanie z punktu widzenia pracownika (wprowadzenie trenera do zagadnienia)
  1. Potrzeby, motywacja i kompetencje pracownika. 
  2. Przyczyny niechęci pracowników do przyjmowania delegowanych zadań.
  3. Korzyści dla pracownika wynikające z delegowania (burza mózgów, pogadanka, wnioski).
 3. Delegowanie z punktu widzenia menedżera
  1. Cechy i umiejętności menedżera.
  2. Style zarządzania i kierowania.
  3. Przyczyny niedelegowania.
 4. Rozwijanie samodzielności podwładnych (pogadanka)
  1. Czynniki blokujące samo-dzielność.
  2. Rozwijanie, uczenie i motywowanie pracowników do samo-dzielnego wykonywania zadań.
  3. Korzyści dla kierownika wynikające z samodzielności podwładnych.
 5. Motywowanie podwładnego do działania (pogadanka)
  1. 8 czynników, które motywują do pracy.
  2. Czynniki motywujące i demotywatory.
  3. Sposoby motywowania w zależności od typu pracownika.
  4. Motywacja wewnętrzna pozafinansowa.
 6. Podsumowanie warsztatu
  1. Sesja pytań, odpowiedzi, dyskusji.

 

Metody szkoleniowe. Zajęcia będą miały charakter praktyczny:

 • krótkie opisy teoretyczne na temat delegowania
 • dzielenie się praktycznym doświadczeniami prowadzącego
 • ćwiczenia warsztatowe.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla menadżerów każdego szczebla, którzy chcą zwiększyć swoje umiejętności zarządzania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Psycholog organizacji, Konsultant biznesowy, Coach, Trener. Doradza w obszarach związanych z projektowaniem i zarządzaniem Kulturą Organizacji w firmach, traktując ją jako czynnik budujący poziom zaangażowania pracowników. Specjalizuje się w aspektach związanych z relacjami międzyludzkim. Szczególnie pomaga w rozwoju efektywnych narzędzi kierowania: skuteczna wielowymiarowa komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie emocjami, techniki wywierania wpływu. Jest Trenerem z wieloletnim doświadczeniem praktycznym. Od kilku lat stale współpracuje z firmami finansowymi, branży TSL, administracji publicznej - prowadząc konsultacje, coaching, regularne szkolenia wspierające i pod noszące efektywność codziennej pracy pracowników tych firm. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem SWPS, prowadzi zajęcia dla studentów wydziału psychologii w Sopocie na kierunku psychologia biznesu i organizacji, w przedmiotach komunikacja w procesach sprzedażowych oraz dynamika relacji biznesowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cena: 329 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 11 września. 369 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 11 września. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.