• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Wizerunek i marka osobista lidera lokalnego. Wystąpienia publiczne

program i karta zgłoszenia

 

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na dedykowane przede wszystkim liderom samorządowym szkolenie, którego przedmiotem będzie autoprezentacja i wystąpienia publiczne oraz kreowanie wizerunku z uwzględnieniem komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Ważne informacje o szkoleniu

Samorząd potrzebuje lokalnych liderów, odpowiedzialnych, otwartych na świat, a jednocześnie umiejących się komunikować, budować relacje i dokonywać zmian. Markę osobistą budujemy przez całe życie. Warto wiedzieć jak kształtować ją świadomie i autentycznie, zwłaszcza we wszechotaczającej nas rzeczywistości online. Stała obecność w świecie cyfrowym staje się nieodłącznym elementem codzienności lidera. Silna marka osobista nie tylko przynosi nam indywidualne korzyści, ale też w olbrzymim stopniu buduje wizerunek instytucji w której pracujemy. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu podczas którego zwiększycie swoją wiedzę i umiejętności w zakresie wystąpień publicznych oraz dowiecie się jak skutecznie budować swój wizerunek.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy z zakresu personal brandingu.
• Nabycie praktycznych umiejętności budowania swojej marki osobistej.
• Zdobycie świadomości, jak ważny jest nasz wizerunek publiczny i marka osobista.
• Zdobycie wiedzy z zakresu retoryki i erystyki, mowy ciała.
• Nabycie umiejętności przygotowywania wystąpień publicznych w różnych sytuacjach samorządowych.
• Zdobycie świadomości, że każdy może być dobrym mówcą, ale wymaga to pracy nad sobą
• Poznanie praktycznych wskazówek, jak radzić sobie ze stresem i dobrze komunikować z otoczeniem.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wizerunek i marka osobista lidera lokalnego.
• Czym jest marka osobista?
• Jak z powodzeniem budować markę osobistą lidera lokalnego?
• Wizerunek a marka osobista.
• Czy jest samoświadomość lidera i dlaczego jest taka ważna?
• Jak skutecznie komunikować swoją markę osobistą?
• Czy marka osobista jest potrzebna? Komu? Do czego?
• Atrybuty mocnej marki osobistej.
• Marka osobista w kryzysie.
2. Wystąpienia publiczne.
• Dlaczego boimy się wystąpień publicznych?
• Jak radzić sobie z tremą, strachem i stresem?
• Dobre wystąpienie publiczne – czyli jakie?
• Jak przygotować wystąpienie publiczne? Trójkąt retoryczny Arystotelesa i inne sposoby.
• Mowa ciała w wystąpieniach publicznych.
• Wystąpienia publiczne online.
• Jak mówić do ludzi, by nas słuchali.
• Wystąpienia publiczne – jak unikać błędów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie oraz ich zastępcy, członkowie zarządów, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad i radni, kadra kierownicza JST i osoby zainteresowane doskonaleniem i rozwojem osobistym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Samorządowiec, zastępca burmistrza Wyszkowa, dr nauk społecznych, MBA, nauczyciel akademicki (w obszarach samorządności lokalnej, przywództwa, public relations, społeczeństwa obywatelskiego – współpraca ze Szkołą Wyższą im. P. Włodkowica w Płocku, Collegium Humanum), specjalista PR, marki osobistej i marketingu politycznego, dziennikarz, rzecznik prasowy, mediator, uczestniczka licznych programów aktywizujących lokalną społeczność, działań wspierających społeczeństwo obywatelskie. Autorka kilkudziesięciu publikacji z dziedziny samorządności terytorialnej, zarządzania lokalnego, lokalnych systemów władzy i elit lokalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 maja 2023 r.