Rejestracja i kwalifikacja wojskowa w 2022 r. Obowiązki wójtów, burmistrzów, prezydentów z uwzględnieniem stanu epidemii na terenie RP

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w spotkaniu, dzięki któremu rozwiążecie problemy i wątpliwości związane z wykonywaniem czynności dotyczących rejestracji i kwalifikacji wojskowej. Poza tym utrwalicie wiedzę o tych obowiązkach z uwzględnieniem regulacji dotyczących utrzymującego się stanu epidemii i spowodowanymi nim obostrzeniami. Ponadto biorąc udział w spotkaniu uczestnicy będą mieli możliwości wymiany doświadczeń, czy konsultacji z ekspertem-praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Po szkoleniu uczestnik:
• Pozna obowiązki jst dotyczące rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
• Zdobędzie wiedzę niezbędną do prawidłowego przygotowania procesu przygotowania kwalifikacji wojskowej.
• Uzyska informacje i cenne wskazówki z zakresu przyznania świadczeń pieniężnych, rekompensujące żołnierzom rezerwy wynagrodzenie lub dochód.
• Będzie wiedział jak postąpić w sytuacji, w której może nastąpić zwolnienie z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w drodze reklamowania.
• Otrzyma gotowe wzory dokumentów dotyczących problematyki szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Realizacja obowiązków dotyczących rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej:
a. Aktualne podstawy prawne regulujące sposób przeprowadzenia rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej (oraz założenia ewidencji wojskowej).
b. Sporządzanie i prowadzenie rejestru.
c. Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze wójtów, burmistrzów i prezydentów dotyczące rejestracji:
• przekazywanie rejestru do WKU,
• obowiązek zawiadamiania o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych na pobyt czasowy,
• przekazywanie informacji wojewodzie.
d. Wzory pism i dokumentów.
2. Terminy realizacji zadań związanych z rejestracją wojskową.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ewidencji ludności i spraw obywatelskich urzędów miast i gmin, pracownicy USC, w szczególności osoby odpowiedzialne za kwalifikację wojskową.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada pięcioletnią praktykę w kancelarii prawnej, jest wieloletnim pracownikiem administracji samorządowej, obecnie pracownikiem w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku kierowniczym z zakresu spraw obywatelskich (tj. z zadań zleconych jst z zakresu ustaw o ewidencji ludności, dowodów osobistych, prawa o aktach stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, rejestracji i kwalifikacji, Kpa). Prowadzi zajęcia dla pracowników jst z zakresu spraw obywatelskich, które dostosowane są do praktycznych problemów. Jej wykłady są wysoko oceniane przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 grudnia 2021 r.