Najczęstsze błędy popełniane podczas planowania, szacowania i przygotowania zamówienia

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds zamówień publicznych. zamówienia publiczne szkolenia.

Ważne informacje o szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa ustawa prawo zamówień publicznych. Wprowadzone zmiany mają na celu między innymi zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Nowe przepisy w istotny sposób zmieniają system zamówień publicznych w Polsce co może powodować, że osoby realizujące postępowania mogą popełniać błędy. Jak uniknąć błędów w postępowaniu? Jak przygotować je prawidłowo? Tego dowiedzą się Państwo biorąc udział w naszym szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

1. Omówienie i wyjaśnienie praktycznych problemów związanych z planowaniem i szacowaniem wartości zamówień.

2. Szkolenie służy m. in. odpowiedzi na pytania:

 • Jak sporządzać prawidłowo plan postępowań?
 • Jak agregować czy segregować prawidłowo zamówienia?
 • Jak szacowań zamówienia nieprzewidywane?
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do tematu.

2. Najczęstsze błędy przy planowaniu postępowań o udzielenie zamówień przez zamawiających:

 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok.
 • Orientacyjna wartość zamówienia.
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok a plan finansowy.
 • Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień.
 • Zmiany w planie finansowym a zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówień.
 • Zamówienia planowane a zamówienia nieplanowane.
 • Planowanie postępowań w ramach projektów UE.
 • Planowanie a zasada konkurencyjności.

3. Najczęstsze błędy w ustalaniu szacunkowej wartości zamówień publicznych z uwzględnieniem nowej ustawy Prawo zamówień publicznych:

 • Prawidłowa segregacja zamówień.
 • Elementy świadczące o istnieniu jednego zamówienia Wartość zamówienia na roboty budowlane.
 • Wartość zamówienia na dostawy i usługi.
 • Prawidłowa agregacja szczególnych zamówień.
 • Ustalanie wartości zamówień powtarzających się okresowo.
 • Ustalanie wartości zamówień wieloletnich.
 • Ustalanie wartości zamówień warunkowych.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym UE.
 • Ustalanie wartości zamówień udzielanych w częściach.
 • Wartość zamówień dodatkowych i uzupełniających.
 • Zamówienia udzielane przez jednostki organizacyjne zamawiającego.

4. Jakie czynności trzeba wykonać przed sporządzeniem SWZ żeby uniknąć błędów?

 • Wniosek o zamówienie.
 • Analiza potrzeb i wymagań.
 • Czy należy uwzględniać raport z poprzedniego zamówienia.

5. Najczęstsze błędy w przygotowaniu dokumentacji zamówienia:

 • Różnica między specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) a opisem potrzeb i wymagań (OPiW).
 • Jak opisać w SWZ sposób sporządzenia i złożenia oferty?
 • Jak opisać w SIWZ wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia?:
  • Wymagania.
  • Dokumentowanie.
 • Jak opisać w SWZ wymagania podmiotowe?:
  • Wymagania.
  • Dokumentowanie.
 • Jak opisać kryteria oceny ofert?:
  • Sposoby opisu kryteriów oceny ofert.
  • Wskazanie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
 • Szczególne wymagania proceduralne w SWZ.

6. Przypadki naruszeń dyscypliny finansów publicznych w zakresie planowania i ustalania szacunkowej wartości zamówienia po zmianach:

 • Naruszenie dyscypliny polegające na błędnym ustaleniu wartości zamówienia lub jego części, jeśli miało to wpływ na obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Naruszenie dyscypliny finansów polegające na udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zarzut celowego podziału zamówienia na części lub zaniżenia jego wartości w orzecznictwie komisji orzekających.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi, osoby wykonujące czynności w postępowaniach, członkowie komisji przetargowych lub zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia zarówno osoby początkujące jak i zaawansowane.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, wykładowca, doradca prawny, konsultant w obszarze finansów publicznych i zamówień publicznych. Ekspert z zakresu finansów publicznych w instytucjach publicznych, adiunkt na Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, trener biznesu. Doradca zamawiających i wykonawców z zakresu Prawa zamówień publicznych, konsultant instytucji i beneficjentów środków UE. Jest autorem opinii prawnych, a także publikacji o charakterze naukowym i popularyzatorskim. Autor książek i licznych artykułów w zakresie finansów publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz kontroli finansowej. Wykładowca z ogromną charyzmą, niezwykłym sposobem przekazywania wiedzy i komunikowaniem się z grupą uczestników.

zwiń
rozwiń