Śląskie Forum Zamówień Publicznych. Audyt zamówień publicznych

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na kolejne spotkanie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych. Celami działania Śląskiego Forum Zamówień Publicznych są: podnoszenie poziomu wiedzy, doskonalenie umiejętności osób zajmujących się udzielaniem zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, zakładach budżetowych, spółkach komunalnych przez działalność szkoleniową, konsultacje oraz wzajemne wspieranie się członków Forum. W ramach działających forów gościmy przedstawicieli organów nadzoru, kontroli, przedstawicieli instytucji naukowych, ekspertów i praktyków. Fora to wyjątkowa przestrzeń do pracy nad aktualnością prawa oraz inicjowania jego zmian.

Serdecznie zapraszamy do zrzeszania się w ramach forum. Szczegółowe informacje dostępne są na www.okst.pl w zakładce FORA oraz w danych kontaktowych poniżej oferty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Najbliższe spotkanie poświęcone zostanie problematyce prowadzenia audytu udzielania zamówień publicznych. Uczestnicy będą mieli możliwość prześledzić proces udzielania zamówień od strony metod oceny stosowanych w audycie. Szkolenie będzie okazją do oceny prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, analizy czy działania podejmowane przez zamawiającego są prawidłowo szacowane pod względem ryzyka.

zwiń
rozwiń
Program

1. Tytułem wstępu - nowe zasady kontroli i audytu zamówień publicznych w ustawie PZP.
2. Audyt – metody oceny:

a) elektronizacja zamówień publicznych a dokumenty papierowe,
b) warsztat audytorski (checlisty),
c) raporty, oceny, analizy.
3. Ocena systemu zamówień publicznych w jednostce zakresie:
a) organizacji zamówień publicznych,
b) kompetencji zasobów kadrowych,
c) organizacji pracy przy realizacji  zamówień publicznych, prace komisji przetargowej,
d) planowania zamówień publicznych;
e) wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych,
f) sporządzania sprawozdań
4. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
a) błędna interpretacja przepisów ustawy PZP,
b) różne czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych, w tym dotyczące szacowania wartości zamówienia,
c) ograniczanie konkurencji.
d) nieuzasadnione odstępstwo od trybu podstawowego/ PN na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
e) lista czynów niedozwolonych w zakresie stosowania ustawy PZP i udzielenia zamówienia stanowiących dyscyplinę finansów publicznych w tym w zakresie kontroli zarządczej

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Zamówień Publicznych, osoby koordynujące udzielanie zamówień publicznych w urzędzie, jednostce organizacyjnej, każdej instytucji publicznej stosującej PZP, dyrektorzy, naczelnicy i kierownicy wydziałów zamówień publicznych, radcy prawni, kontrolerzy, audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, Certyfikowany Trener Master Class Bussines Trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor - praktyk, który przeprowadził liczne audyty zewnętrzne z zakresu działalności jednostek sektora finansów publicznych w tym głównie w obszarze zamówień publicznych jednostek kultury, inwestycji budowlanych, oraz finansów publicznych, szkolnictwa i projektów współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej. Miejsce: Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 520 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 lutego 2023 r.