• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zamówienia do 130.000 zł netto w tym finansowane z budżetu UE

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych do 130 000 złotych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego kompleksowo przedstawimy zasady udzielania zmówienia do 130.000 zł netto z, uwzględnieniem zamówień współfinansowanych z UE. Uczestnicy naszych zajęć dowiedzą się w jaki sposób tworzyć regulacje wewnętrzne dotyczące udzielania i realizacji zamówienia oraz jak szacować wartość zamówienia. Nasz ekspert, wieloletni praktyk, udzieli szeregu praktycznych wskazówek, odnosząc się przy tym do najnowszego orzecznictwa, wskaże najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości. Ważną częścią szkolenia będzie omówienie planowanych zmian w wytycznych dotyczących kwalifikowalności dla zamówień do 130.000 zł, współfinansowanych z środków UE.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu prowadzenia postępowań wyboru wykonawców zamówień publicznych do wartości 130.000 zł netto.
• Zapoznanie z planowanymi zmianami wytycznych dotyczących kwalifikowalności dla zamówień do 130.000 zł, współfinansowanych z środków UE.
• Poznanie zasad właściwego konstytuowania regulacji wewnętrznych, dotyczących zamówień bagatelnych oraz zasad realizacji zamówień bagatelnych współfinansowanych z budżetu UE.
• Zdobycie umiejętności szacowania wartości zamówienia.
• Materiały szkoleniowe będą zawierały orzecznictwo KIO, orzecznictwo sądów powszechnych oraz opinie prawne UZP.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych oraz odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
• Zasady finansów publicznych dotyczące wydatkowania środków publicznych.
• Zaciąganie zobowiązań i dokonywanie wydatków - obowiązki kierownika jednostki, głównego księgowego i pracowników merytorycznych.
• Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Ustalanie wartości zamówienia.
• Metody szacowania wartości zamówienia.
• Zamówienia planowane oraz zamówienia nieplanowane.
• Zamówienia udzielane w częściach a zamówienia odrębne, zakaz podziału zamówienia, zasady agregowania zamówień.
• Ustalanie wartości zamówienia współfinansowanego z środków UE.
• Planowanie zamówień w jednostce.
3. Zamówienia do 130.000 zł.
• Regulamin zamówień publicznych do 130.000 zł, jako mechanizm kontroli zarządczej, będący efektem właściwego zarządzania ryzykiem.
• Zasady tworzenia regulaminu zamówień publicznych do 130.000 zł z wykorzystaniem wzorcowego rozwiązania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych.
• Omówienie procedury wyboru wykonawców na podstawie najczęściej stosowanych rozwiązań.
• Dokumentowanie postępowania.
• Umowy o zamówienia publiczne poniżej 130.000 zł: treść, forma, rejestrowanie.
• Faktura, protokół odbioru i inne dokumenty potwierdzające wykonanie zamówień publicznych: omówienie systemu dokumentowania wykonania zamówienia na przykładzie konkretnych mechanizmów zastosowanych w jednostkach.
• Publikowanie ogłoszeń o zamówieniach do 130.000 zł z Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. Zamówienia do 130.000 zł w ramach realizacji projektów UE.
• Zasady wyboru wykonawców zamówień do 130.000 zł współfinansowanych ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, głowni księgowi, pracownicy komórek zamówień publicznych i nadzorujących realizację zamówień. Radcowie prawni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Właściciel Grupy Doradczej. Wspólnik w kancelarii „Świecki & Puchacz Kancelaria Prawna” oraz w kancelarii „Cichoń & Puchacz Kancelaria Zamówień publicznych”. Ceniony trener zamówień publicznych. Akredytowany Ekspert ©KFE. Były wieloletni pracownik Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Wykładowca akademicki. Autor kilkudziesięciu publikacji książkowych dotyczących zamówień publicznych i finansów publicznych, artykułów w prasie fachowej oraz stały współpracownik miesięcznika „Przetargi publiczne” i „Finanse Publiczne”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 2 grudnia 2022 r.