Coraz bliżej V Krajowy Kongres Sekretarzy, organizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego oraz Krajową Radę Forów Sekretarzy JST. Już 28 i 29 września 2021 r. spotkają się sekretarze jednostek samorządowych, przedstawiciele administracji rządowej, teoretycy prawa samorządowego oraz eksperci zarządzania w jst by przedyskutować najważniejsze kwestie i najbardziej palące problemy. Tegoroczna, wyjątkowa edycja, odbędzie się w formule hybrydowej, co oznacza dużo większą dostępność dla "pierwszych urzędników w samorządach". 

Dwa dni Kongresu nastawione są na integrację środowiska sekretarzy, wymianę doświadczeń oraz dyskusję wokół najbardziej aktualnych zagadnień oddziałujących na codzienną pracę kadr samorządowych.

Program zbudowany został wokół czterech głównych modułów, grupujących najistotniejsze tematy w zarządzaniu pracami urzędów samorządowych. Są to:

,,Zarządzanie zasobami ludzkimi i administracją”
,,Otwarty i przejrzysty urząd”
,,Zarządzanie rozwojem lokalnym”
,,Realizacja obowiązków uchwałodawczych najważniejsze aspekty”

Udział w formule hybrydowej oznacza, że można uczestniczyć stacjonarnie będąc w Warszawie w Hotelu Marriott***** lub online poprzez profesjonalną platformę do realizacji wydarzeń online.

Niezależnie od wybranej formy udziału staniecie się Państwo częścią ważnego merytorycznie wydarzenia, które od kilku lat potwierdza swoją wartość w rozwiązywaniu istotnych problemów dla samorządowców.

Więcej informacji, agendę wydarzenia czy informację o prelegentach znajdą Państwo na stronie kongressekretarzy.pl

Aby zapisać się na wydarzenie wystarczy przesłać wypełnioną KARTĘ ZGŁOSZENIA na adres szkolenia@okst.pl