II Edycja Kursu: Skarbnik Jednostki Samorządu Terytorialnego

Pracujesz na stanowisku Skarbnika w jst od niedawna lub planujesz zostać Skarbnikiem? Chcesz zwiększyć swoje kompetencje?

Zapraszamy do udziału w II Edycji Kursu Skarbnika, który umożliwi poznanie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy Skarbnikom, ich zastępcom czy osobom przygotowującym się do roli Skarbnika w samorządzie.

Nasz kurs to aż 7 dni zajęć (56 godzin dydaktycznych), które pozwolą na usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w kluczowych obszarach odpowiedzialności skarbnika JST. Zajęcia poprowadzi siedmiu ekspertów z różnych dziedzin. Kurs zakończy się egzaminem sprawdzającym, a uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty.

Startujemy już 3 marca a szczegółowe informacje wraz z kartą zgłoszenia znajdą Państwo na naszej stronie:

I edycja kursu cieszyła się ogromnym powodzeniem i została przez uczestników oceniona na najwyższym poziomie