Już 23 listopada poznamy wyniki Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.

Serdecznie zapraszamy Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów i przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego do uczestnictwa w Gali Laureatów Rankingu Gmin Województwa Dolnego Śląska 23 listopada (wtorek) w Dolnośląskim Centrum Filmowym przy ulicy Piłsudskiego 64A w Sali Warszawa o godzinie 10:00. Tego dnia ogłosimy wyniki rankingu. 

Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku przeprowadzamy konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju.

Misją Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego jest wspieranie samorządów w poprawie jakości życia mieszkańców, pomoc w wytyczaniu najlepszych ścieżek rozwoju dla poszczególnych jednostek oraz poprawa jakości świadczonych przez administrację samorządową usług. Działania nasze prowadzimy za pośrednictwem forów pracowników samorządowych, szkoleń otwartych i zamkniętych, badań i analiz, projektów oraz doradztwa eksperckiego. 

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce INICJATYWY.