W ostatnich dniach udało się ustalić ostateczną ilość i treść postulatów, które Krajowa Rada Forów Skarbników oraz Krajowa Rada Forów Sekretarzy skierowały pismami do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wciąż trwają bowiem zorganizowane przez ministra Michała Cieślaka konsultacje "Samorząd 3.0", mające na celu identyfikację i sukcesywne znoszenie barier natury ustrojowej w samorządach. 

Wiele z tych tematów poruszonych zostało już we wcześniejszych rozmowach i spotkaniach Krajowych Rad z ministrem, które odbywały się w ostatnich miesiącach. 

Opracowane przez skarbników postulaty obejmują zarówno ogólne zasady takie jak finansowanie zadań nie podmiotów, inteligentne dotacje, precyzyjne określenie katalogu zadań samorządów. Podniesiono także szczegółowe kwestie, takie jak np: zapewnienie środków na zadania zlecone, zmiany w katalogu zadań lub w sposobie ich finansowania. Poruszono także kwestie opłaty śmieciowej, za deszczówkę, zmian w opłatach lokalnych. Wśród postulatów znalazło się także zniesienie zwolnień w podatkach dla określonych podmiotów lub wprowadzenie systemu rekompensat.

Pełna treść pisma Krajowej Rady Forów Skarbników, które trafiło na ręce ministra Cieślaka.

Także działająca przy wsparciu FRDL Krajowa Rada Forów Sekretarzy przygotowała listę propozycji zmian, które mają na celu poprawę funkcjonowania samorządów. Część z nich była już podstawą rozmów w czasie spotkania Ministra Cieślaka z przedstawicielami zarządu KRFS. Pojawiły się także nowe punkty, które w opinii sekretarzy poprawią funkcjonowanie struktur samorządowych. 

Wśród 12 postulatów pojawiły się propozycje zmian w artykułach ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) oraz ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282). Postulowane jest także uaktualnienie katalogu zadań samorządów oraz przyznanie skutecznych instrumentów ich realizacji władzom samorządowym. Sekretarze, jako organizujący pracę całego urzędu podnieśli także kwestię zmian w modelu pracy opierając się na doświadczeniach, zdobytych w czasie pandemii COVID-19. 

Tutaj można zapoznać się z pełną treścią pisma Krajowej Rady Forów Sekretarzy, przygotowanego w ramach konsultacji "Samorząd 3.0".