W kinowej scenerii odbyła się Gala Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego. Nagrody dla najlepszych gmin przyznaliśmy w dwóch kategoriach.

Gminy do 20 tys. mieszkańców:

1. Jerzmanowa

2. Świeradów-Zdrój

3. Rudna

Gminy powyżej 20 tys. mieszkańców:

1. Kobierzyce

2. Polkowice

3. Kąty Wrocławskie

Ranking Gmin Województwa Dolnośląskiego jest bliźniaczą inicjatywą realizowaną od wielu lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w województwach małopolskim, podkarpacki, lubelskim. W bieżącym roku przeprowadzamy konkursy według podobnych wskaźników w całym kraju. W ramach Rankingu ocenie poddawane będą wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego poza miastami na prawach powiatu, tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. 

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski 
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski 

Organizatorzy otrzymali list od Marszałka WojewództwaWięcej informacji o rankingu