23 listopada (wtorek) poznaliśmy wyniki I Rankingu Gmin Województwa Dolnośląskiego organizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu.

W wydarzeniu wzięli udział Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawicieli gmin województwa dolnośląskiego oraz mediów. W ramach Rankingu ocenie poddawane były wszystkie gminy i miasta województwa dolnośląskiego poza miastami na prawach powiatu, tworząc dwie odrębne kategorie oceny wskaźników. 

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym we Wrocławiu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie  gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Mamy nadzieję, że przeprowadzane analizy statystyczne staną się podstawą ważnej dyskusji zarówno nad zarządzaniem lokalnym, jak i strategicznymi kierunkami rozwoju regionu. 

– W tej chwili gminy konkurują o mieszkańców. Pokazanie się jako gmina, w której dobrze się żyje jest dla samorządowców wymierną korzyścią – powiedział Marcin Smala, Wiceprezes FRDL. 

Jak przyznała Halina Woźniak z Głównego Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – Przy tworzeniu rankingu braliśmy pod uwagę dane finansowe dotyczące gmin, dane demograficzne dotyczące wskaźnika migracji i przyrostu naturalego, ale też inne dane, do których sięgaliśmy, danych poza statystycznych np. dane z Ministerstwa Finansów, czy też np. dane z wyników egzaminów ósmoklasisty.

Organizatorzy odczytali list od Marszalka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego. – Ogromnie się cieszę, że w tym roku naznaczonym pandemią udało się zorganizować to wydarzenie i docenić wyróżniające się samorządy. Mam nadzieję, że dzisiejsi laureaci staną się wzorem i motywacją dla innych, aby rywalizować w kolejnych latach o najwyższe laury – czytamy w liście. 

Wydarzenie swoją obecnością uświetnił również Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski, który przypomniał, że sam na początku lat 90. był zawodowo związany z Fundacją. W swojej wypowiedzi wojewoda zwrócił uwagę na to, że ranking i jego metodologię Fundacja nieustannie rozwija np. przez uwzględnienie w nim aspektów związanych z ochroną środowiska.

Gala była również okazją do rozmowy z przedstawicielami nagrodzonych samorządów.

Jak przyznał Adrian Wołkowski, wójt gminy Rudna – Stawiamy bardzo na edukację. W tej dziedzinie dużo się dzieje, a będzie się działo jeszcze więcej. Kompleksowe przebudowy szkół, inwestycje drogowe. Na wielu płaszczyznach gminy nastąpił rozwój. Cieszę się nagrody i z tego, że nasze wysiłki są zauważane.

W podobnym tonie wypowiadał się Julian Żygadło burmistrz Kątów Wrocławskich,– Cieszymy się, że organizatorzy oceniają nas za nasz rozwój, za nasze doświadczenie w pozyskiwaniu przedsiębiorców, przyciąganiu biznesu, a także tworzenia dobrych warunków do życia dla mieszkańców. Na pewno bliskość Wrocławia również powoduje to, że u nas chcą się osiedlać nowi mieszkańcy, a rdzenni mieszkańcy chcą wciąż mieć tu swoje centrum życiowe – mówił, przypominając, że gmina którą kieruje jest wyróżniana od wielu lat w różnych rankingach.

Nagrody dla najlepszych gmin przyznaliśmy w dwóch kategoriach.

Gminy do 20 tys. mieszkańców:

1. Jerzmanowa
2. Świeradów-Zdrój
3. Rudna

Gminy powyżej 20 tys. mieszkańców:

1. Kobierzyce
2. Polkowice
3. Kąty Wrocławskie

Więcej o wydarzeniu