Pozostał tylko tydzień na składanie wniosków w ramach pierwszego konkursu grantowego Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny! Termin mija już 17 maja w samo południe!

Staramy się zachęcać i wspierać wszystkich potencjalnych wnioskodawców w procesie przygotowywania projektów konkursowych. Od lutego w ramach Programu zrealizowaliśmy 66 wydarzeń, w których wzięły udział 2774 osoby! Ekspertki i eksperci Programu byli do Waszej dyspozycji podczas konsultacji indywidualnych oraz cyklu otwartych sesji konsultacyjnych, a konsultantki i konsultanci są dostępni lokalnie w 8 naszych ośrodkach regionalnych.

Poniżej prezentujemy krótkie podsumowanie naszych działań informacyjnych i edukacyjnych z ostatnich miesięcy:

Nagrania z tych wydarzeń można znaleźć w zakładce Biblioteka” na stronie Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Są tam m.in.:

  • nagrania i prezentacje z 4 webinariów wprowadzających do obszarów tematycznych (obszarów wsparcia) Programu;
  • nagrania i prezentacje z 2 webinariów dotyczących współpracy międzynarodowej;
  • nagrania i prezentacje z 6 webinariów wprowadzających do tematów o szczególnym znaczeniu dla Programu (nagranie webinarium z 29 kwietnia pojawi się po 5 maja);
  • nagranie i prezentacje z webinarium dotyczącego dobrej komunikacji projektu;
  • nagrania 2 tutoriali (instruktaży) dotyczących: (1) budżetu i finansów oraz (2) generatora wniosków;
  • prezentacje z regionalnych spotkań informacyjnych dotyczących 1. konkursu grantowego;
  • Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców;
  • poradnik „Dostępność i równe traktowanie – jak o nie zadbać?”;
  • poradnik „Jak prowadzić dobrą komunikację projektu?” (po 5 maja).

Wszystkie nagrania w „Bibliotece” są tłumaczone na polski język migowy oraz mają napisy w języku polskim.