Zapraszamy do zapoznania się z naszą wrześniową ofertą szkoleń.

W sposób szczególny polecamy:

ORGANIZACJA PRACY URZĘDU, ZARZĄDZANIE I KONTROLA, RODO, KPA

Jak pisać prosto, jasno i zwięźle? Redagowanie pism urzędowych zgodnie z zasadami prostego języka
19 września

Kontrola zarządcza w jst w 2022/2023 r. Planowane zmiany. Dokumenty, cele, zadania i zarządzanie ryzykiem oraz monitoring
22 września

Seminarium kwalifikacyjne dla archiwistów USC
22-23 września

Roczny plan kontroli oraz planowanie kontroli w kwartale oraz planowanie pojedynczych zadań kontrolnych. Praktyczne kompendium wiedzy
30 września

OGÓLNOPOLSKIE FORUM KOORDYNATORÓW DOSTĘPNOŚCI JSFP
30 września

KADRY, PRAWO PRACY, PŁACE

Dyrektywa work-life balance 2022 r. Nowelizacja kodeksu pracy
12 września

Nowe zasady rozwiązywania umów o pracę i zmiany w dokumentacji pracowniczej wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy w 2022 roku
22 września

FINANSE, RACHUNKOWOŚĆ, PODATKI

Nowa klasyfikacja budżetowa – nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w jednostce samorządu terytorialnego
12 września

Kurs: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
20-22 września

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Podwykonawstwo, podmioty trzecie, konsorcja. Prawidłowa weryfikacja na etapie sprawdzania ofert oraz późniejszych zmian w realizacji umowy
6 września

NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO, ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE, DROGI, TRANSPORT

Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Aspekty praktyczne
6 września

Skuteczne sposoby egzekwowania roszczeń za wady i błędy projektowe i budowlane
27 września

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców, odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe
22 września

SPRAWY OBYWATELSKIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Zasady rejestracji działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy. Aplikacja CEIDG i formularz CEIDG-1, Konstytucja Biznesu. Zadania gmin w ramach CEIDG
22 września

KULTURA, SPORT, NGO, PROMOCJA, FUNDUSZE UE

Specjalista ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
14-15 września

Jak tworzyć efektywny content (treści i grafiki) do mediów społecznościowych i na stronę WWW na przykładach instytucji publicznych
15-16 września

POMOC SPOŁECZNA, ZDROWIE

Kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalanie opłaty za dom pomocy społecznej – nowe trendy orzecznicze w 2022 r.
15 września

OŚWIATA

Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole/przedszkolu z uwzględnieniem przepisów o obowiązku zatrudnienia specjalistów
8 września

Aneksy do arkuszy organizacji – jak prawidłowo zmodyfikować arkusz we wrześniu z uwzględnieniem standardów specjalistów? Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone w związku z SIO i subwencją? Optymalizacja wydatków
12 września

Stypendia i zasiłki szkolne w roku szkolnym 2022/2023, w tym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy
13 września

Serdecznie zapraszamy!

Więcej naszych szkoleń