Aneksy do arkuszy organizacji szkoły i przedszkola i ich wpływ na finanse samorządowe

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA 

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z frdl- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Arkusze organizacyjne placówek oświatowych wiosną zostały zatwierdzone przez samorząd, na szkoleniu skupimy się zaśna aneksach i możliwości modyfikacji arkusza, tak aby zmniejszyć wydatki na oświatę w samorządzie (bez straty dla uczniów i nauczycieli, wykorzystując system wynagradzania nauczycieli). Szkolenie jest połączniem prawnych aspektów budowy i modyfikacji arkusza oraz wpływu poszczególnych zapisów w tym dokumencie na efekt finansowy zaprojektowanej organizacji pracy szkoły oraz na finanse organu prowadzącego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wyjaśnimy jakie zmiany należy wprowadzić do arkusza we wrześniu, aby otrzymać wyższą subwencję oświatową (poprzez wykorzystanie danych statystycznych na 30 września).
 • Problematykę finansów wytłumaczymy dwutorowo – z jednej strony wskażemy, jak zmniejszyć wydatki, a z drugiej strony pokażemy, jak otrzymać wyższą subwencję oświatową. Wytłumaczymy jak decyzje, które podejmuje zarówno dyrektor, jak i samorząd, wpływają na finanse jednostki czyli na wydatki i dochody pochodzące z subwencji.
 • Dzięki poznaniu zależności pomiędzy arkuszem a wydatkami i subwencją, które będą omawiane podczas szkolenia, zdobędą Państwo wiedzę oraz umiejętności niezbędne do optymalizacji wydatków na oświatę, zarówno na poziomie szkoły, jak i na poziomie samorządu.
 • Podczas szkolenia wytłumaczymy m. in. zależność pomiędzy arkuszem organizacji, wydatkami szkoły a subwencją oświatową. Wskażemy:
 • na jakie wydatki w szkole otrzymują Państwo subwencję oświatową?
 • jakie dane wpływają na jej wysokość?
 • jaka jest rola dyrektora szkoły w kształtowaniu wysokości środków, które otrzymuje samorząd w ramach subwencji?
 • jak samorząd na podstawie danych z arkusza może zoptymalizować wydatki na oświatę?
zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
2. Oddziały i ich wielkość. Przedszkole. Klasy I-III szkół podstawowych. Integracyjne. Specjalne. Sportowe.
3. Oddziały łączone.
4. Podział na grupy. Języki. WF. Informatyka. Komputer tańszy od godziny pracy nauczyciela.
5. Ramowe plany nauczania: 

 • obowiązkowe zajęcia edukacyjne;
 • dodatkowe zajęcia edukacyjne;
 • zajęcia rewalidacyjne; 
 • zajęcia w ramach kkz; 
 • zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 
 • zindywidualizowana ścieżka kształcenia; doradztwo zawodowe; 
 • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • godziny do dyspozycji dyrektora szkoły.

6. Dodatkowe zajęcia wspomagające uczniów po długotrwałym okresie nauczania zdalnego – finansowanie, możliwy wpływ na wymiar finansowy godzin nauczycielskich. Czy ujmować je w aneksie?
7. Nauczanie indywidualne.
8. Świetlica szkolna.
9. Internat.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, skarbnicy, pracownicy samorządowi odpowiedzialni za sprawy z zakresu oświaty oraz dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek samorządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@okst.pl do 13 sierpnia 2021 r.