Jak właściwe wprowadzać dane do SIO? Odpowiedzialność samorządu za nadzór nad poprawnością danych a naliczenie i podział części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok

Ważne informacje o szkoleniu

Ministerstwo Edukacji i Nauki pozyskuje za pomocą Systemu Informacji Oświatowej dane ze szkół w celach statystycznych, ale co najistotniejsze, przede wszystkim do naliczania subwencji. Dane na 30 września 2021 r. posłużą do naliczenia subwencji na 2022 r. Obowiązkiem samorządu będzie weryfikacja prawidłowości wprowadzonych danych, która zagwarantuje prawidłowe pozyskanie subwencji. Nieprawidłowe dane mogą stać się przyczyną zaniżenia subwencji, a zgodnie z obecnym stanem prawnym, w takiej sytuacji jst nie przysługuje dodatkowe wyrównanie subwencji. Dlatego też proponujemy uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo jak prawidłowo należy wprowadzać dane do SIO, by otrzymać właściwą wysokość należnej subwencji. Prowadzący, praktyk z wieloletnim doświadczeniem wskaże, na które aspekty należy zwrócić uwagę, by uniknąć błędów i nieprawidłowości, skutkujących obniżeniem wysokości subwencji naliczonej na ich podstawie dla Państwa jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Nabycie wiedzy w zakresie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej (SIO2), który jest jedynym źródłem danych, jakie Ministerstwo Edukacji i Nauki pozyskuje ze szkół w celach naliczania subwencji.
 • Szkolenie ma charakter teoretyczny i warsztatowy – będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. Uczestnicy szkolenia mogą mieć dostęp do swoich danych w nowym SIO i na bieżąca realizować działania w aplikacji.

Podczas szkolenia:

 • Przedstawimy na platformie SIO jak wprowadzać dane do poszczególnych modułów.
 • Pokażemy, w jaki sposób dyrektor może weryfikować dane, wprowadzane w raportach.
 • Wskażemy w jaki sposób i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO, wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.
 • Omówimy kwestie dotyczące potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej. 
 • Wskażemy następstwa niepoprawnie wprowadzonych danych, skutkujących zwrotem nienależnie pobranej subwencji.
zwiń
rozwiń
Program

I. Część teoretyczna:

 1. Uwarunkowania formalno-prawne.
 2. Część oświatowa subwencji ogólnej – naliczana i dzielona.
 3. Algorytm naliczania subwencji oświatowej.
 4. Wagi algorytmu.
 5. Procedury dostępu do bazy danych SIO2, z uwzględnieniem zadań dyrektorów szkół (placówek) oraz zakresu zadań organu rejestrującego szkołę w RSPO (jednostki samorządu terytorialnego).
 6. Rozszerzona lista podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO2.
 7. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO.

II. Część praktyczna – co wprowadzają szkoły w systemie?

 1. Dane ustrojowe (organizacyjne) warunkujące naliczenie subwencji oświatowej.
 2. Dane o uczniach warunkujące naliczenie subwencji oświatowej.
 3. Dane o nauczycielach warunkujące naliczenie subwencji oświatowej
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, pracownicy szkół, przedszkoli, placówek oświatowych, którzy zajmują się wprowadzaniem danych do SIO, kadra zarządzająca urzędów gmin i starostw oraz osoby odpowiedzialne za weryfikowanie danych zawartych w SIO- pracownicy wydziałów i referatów oświaty i edukacji w urzędach jst, centrów usług wspólnych, ZEAS-ów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki SIO tylko w latach 2019 i 2020 przeprowadził warsztaty dla ponad 1500 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń