Podróże służbowe w jednostkach oświatowych. Delegowanie i rozliczanie podróży nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola/ placówki oświatowej

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podróże służbowe w jednostkach oświatowych istotne z punktu widzenia osób zajmujących się kadrami w oświacie.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego omówimy prawidłowe delegowanie i rozliczanie podróży służbowych w jednostkach oświatowych. Prowadzący przedstawi aktualny stan prawny oraz wskaże konkretne sytuacje, związane z udzielaniem i rozliczaniem delegacji zarówno nauczycieli, jak i pracowników niepedagogicznych w placówkach oświatowych, w tym kwestie związane z rozliczaniem czasu podróży, kosztów przejazdu, diet, wyżywienia i zakwaterowania. Szkolenie pozwoli znaleźć odpowiedź na wiele pytań, istotnych w kształtowaniu zasad realizacji podróży służbowych, w tym zagadnień dotyczących delegowania nauczycieli na szkolenia, wycieczki szkolne, zielone szkoły, wymiany młodzieży, olimpiady i zawody sportowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają aktualny stan prawny w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych.
 • Zdobędą wiedzę, w jaki sposób delegować i rozliczać podróże służbowe nauczycieli i innych pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. 
 • Będą wiedzieć, jakie są zasady współdziałania z organem prowadzącym i jednostką obsługi (w przypadku obsługi przez np. CUW) w zakresie delegowania i rozliczeń.
 • Będą potrafili zidentyfikować nieprawidłowości w stosowaniu przepisów i je wyeliminować. 
 • Poznają aktualne orzecznictwo sądowe, interpretacje organów podatkowych, wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy.
 • Uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące ewidencji czasu pracy, problematyki wypadków w podróży, rozliczenia przejazdów, noclegów, udzielania i rozliczania zaliczek, dokumentowania wydatków.
   
zwiń
rozwiń
Program

1. Podróże służbowe – podstawowe źródła prawa:

 • definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie – praktyka pojęcia ,,incydentalnego” charakteru wyjazdu,
 • odpowiednie określenie miejsca pracy – wpływ na podróż służbową.

2. Podróże służbowe – kompleksowe zagadnienia prawa pracy:

 • elementy podróży służbowej,
 • czas trwania podróży służbowej: krajowej, zagranicznej, mieszanej,
 • wypadek w podróży służbowej – aspekty praktyczne, zagrożenia ze strony ZUS,
 • oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – praktyczne przykłady,
 • wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice.

3. Normy prawa pracy w podróży służbowej:

 • ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
 • podróż służbowa a prawo do wypoczynku / ekwiwalentu pieniężnego,
 • podróż służbowa – ograniczenia podmiotowe – problemy praktyczne,
 • właściwa forma polecenia wyjazdu służbowego – skutki,
 • czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

4. Diety w podróży służbowej:

 • kiedy pracownikowi należy się dieta?
 • dieta w podróży służbowej krajowej – sposób obliczania,
 • dieta w podróży służbowej zagranicznej – sposób obliczania,
 • dieta a zapewnienie częściowego wyżywienia pracownikowi: dieta a posiłek z kontrahentem – konsumpcja na spotkaniu o charakterze biznesowym,
 • nadwyżka diety ponad limit – aspekt podatkowy.

5. Przejazdy w podróży służbowej:

 • środek transportu w podróży służbowej – konsekwencje nieadekwatnego bądź braku wyboru,
 • podróż służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika – różnice i konsekwencje,
 • ewidencja przebiegu pojazdu – praktyczne wskazówki rozliczania.


 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, sekretarze oraz inni pracownicy tych jednostek, odpowiedzialni za kadry w placówce oświatowej, pracownicy CUW, ZEAS-ów, wydziałów oświaty urzędów gmin i starostw. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, współpracownik kancelarii adwokackiej, ekspert w zakresie prawa oświatowego i zarządzania edukacją. Doświadczony pracownik samorządowy, autor wielu publikacji i trener szkoleń w problematyce prawa oświatowego, dotacji celowych, w tym dotacji podręcznikowych. Prowadzi również zajęcia ze studentami na uczelni wyższej. W zakresie tematyki oświatowej, tylko w latach 2019 i 2020, przeprowadził szkolenia i warsztaty dla ponad 2000 uczestników: urzędników samorządowych, dyrektorów szkół i nauczycieli.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 30 września 2021 r.