• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Różnice kursowe w oświacie – nieprawidłowości w rozliczaniu oraz księgowaniu różnic kursowych na rachunku walutowym (projektu) oraz kontach rozrachunkowych i wynikowych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego w praktyczny sposób zostanie przekazana wiedza z zakresu zagadnień dotyczących różnic kursowych placówkach oświatowych. W trakcie spotkania zostanie m.in zaprezentowany zapis księgowy w zakresie rozliczeń różnic kursowych. Na szkoleniu będą prezentowane przykłady, które są niezbędne w procesie wdrażania rozliczeń różnic kursowych. Spotkanie poprowadzi ceniony specjalista i ekspert w zakresie finansów publicznych, który doradzi i wskaże praktyczne, sprawdzone rozwiązania dotyczące tematyki szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień z zakresu rozliczeń różnic kursowych w oświacie.
  • Omówienie nieprawidłowości w rozliczaniu oraz w księgowaniu różnic kursowych na rachunku walutowym oraz kontach rozrachunkowych i wynikowych.
  • Zapoznanie z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z przedmiotem szkolenia i uzyskanie praktycznej wiedzy niezbędnej do wypełniania nałożonych na nich obowiązków.
  • Dodatkowo uczestnicy będą mogli podczas szkolenia na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące
  • Podczas zajęć uczestnicy uporządkują swoją wiedzę, co pozwoli uniknąć popełniania błędów, nieprawidłowości i uchybień w bieżącej pracy.
  • Możliwość na bieżąco, podczas szkolenia wyjaśnia problemów dotyczących tematyki zajęć.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rachunek walutowy:
- przelew na rachunek bieżący,
- przelew na rachunek dewizowy pracownika,
- przelew na rachunek bieżący pracownika,
- przelew do kasy – kasa dewizowa oraz złotówkowa.
2. Zaliczki dla pracownika:
- w walucie obcej,
- w złotówkach.
3. Rozliczenie zaliczki:
- koszty opłacone w walucie obcej,
- koszty opłacone w złotówkach,
- zwrot zaliczki w walucie obcej albo w złotówkach,
4. Zaliczka na podróż służbową pracownika:
- zaliczka w walucie obcej,
- zaliczka w złotówkach,
- rozliczenie kosztów podróży służbowej.
5. Rozrachunki z dostawcami:
- zapłata w walucie obcej,
- zapłata w złotówkach.
6. Różnice kursowe na kontach rozrachunkowych – 234,201.
7. Różnice kursowe na kontach 750,760,751,761.
8. Różnice kursowe – wycena kwartalna oraz bilansowa.
9. Storno różnic kursowych.
10. Różnice kursowe jako dochód albo wydatek budżetowy.
11. Różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym.
12. Pytania i dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni Księgowi, księgowi oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego placówek oświatowych (szkoły, CUW-y oraz j.s.t) i wszyscy zainteresowani.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie finansów publicznych, współpracownik jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kontroli finansowej i wewnętrznej. Były inspektor kontroli w RIO. Specjalizuje się w zagadnieniach prawno-finansowych jednostek sektora finansów publicznych. Prowadził zajęcia m. in. dla: ministerstw, urzędów marszałkowskich oraz innych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 czerwca 2023 r.