Ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach w 2021 r. i jego finansowe konsekwencje

Proponujemy Państwu szkolenie, którego przedmiotem będzie ruch kadrowy w placówkach oświatowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Do końca maja trwa okres tzw. ruchu służbowego, podczas którego należy podjąć zasadnicze decyzje kadrowe względem zatrudnienia nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych placówek oświatowych. Z uwagi na powagę skutków tych decyzji, należy starannie przeanalizować planowane w kolejnym roku szkolnym zatrudnienie, a następnie zastosować odpowiednią procedurę. W związku z tym zapraszamy Państwa na szkolenie, które przygotuje do samodzielnego i odważnego podejmowania decyzji kadrowych w jednostkach oświatowych oraz pozwoli określić ich finansowe skutki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • zdobycie wiedzy na temat prawidłowego stosowania przepisów prawa oświatowego, Karty Nauczyciela i innych w praktyce ruchu służbowego nauczycieli,
 • otrzymanie wzorów niezbędnej dokumentacji kadrowej, w tym przykładowych kryteriów doboru pracowników do zwolnień,
 • zapoznanie z dobrymi praktykami i wybranym orzecznictwem sądowym, które wskazuje na mocne strony dyrektorów szkół (sprawy wygrane w sądach pracy).
zwiń
rozwiń
Program
 1. Planowanie zatrudnienia w arkuszach organizacyjnych 2021/2022:
 • pełen wymiar etatu - podstawy zatrudniania na przykładzie, obszary ryzyka,
 • ponad wymiar – najkorzystniejsza opcja dla obu stron, ale nie dla wszystkich- omówienie,
 • niepełny tygodniowy wymiar - dla kogo? Podstawy zatrudniania. Jak działa w trakcie roku szkolnego?
 1. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu zmniejszenia liczby etatów:
 • podstawy prawne,
 • wybór pracownika do zwolnienia – kryteria wyboru do zwolnienia,
 • warunki i terminy rozwiązania stosunku pracy – przykłady, casusy,
 • ochrona przed zwolnieniem – przykłady stanowisk chronionych, możliwości odstąpienia od ochrony, hierarchia przywilejów,
 • ochrona emerytalna - w jakich przypadkach zadziała?
 1. Przekształcanie stosunku pracy i jego konsekwencje:
 • ograniczenie etatu – warunki i zasady, obligatoryjność stosowania, terminy,
 • zmiana warunków pracy i płacy – przyczyny, zasady, terminy,
 • uzupełnianie etatu – zasady, konsekwencje,
 • przeniesienie na podstawie Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy,
 • przekształcenie stosunku pracy w związku ze zmianami organizacyjnymi.
 1. Zasady współpracy ze związkami zawodowymi przy zwalnianiu pracowników.
 2. Wzory umów, kryteriów doboru zwolnienia, pozostałych dokumentów, w tym przykładowe orzecznictwo.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, pracownicy odpowiedzialni za kadry w placówce oświatowej, pracownicy organów prowadzących, nadzorujących pracę w/w placówek.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk oświatowy w szkolnictwie i samorządzie na stanowiskach kierowniczych, edukator w zakresie organizacji i zarządzania oświatą, specjalista z zakresu prawa oświatowego. Autorka licznych publikacji, prelegentka konferencji ogólnopolskich, ekspert w panelach dyskusyjnych na zaproszenie wydawnictw, instytucji, wykładowczyni współpracująca z publicznymi i niepublicznymi ODN w całym kraju, trener-edukator wspomagający szkoły oraz sieci współpracy. Ekspert z listy MEN (poz.1121). Odznaczona Medalem KEN.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres szkolenia@.pl do 26 kwietnia 2021 r.