Praktyczne aspekty prawidłowego sporządzania, składania i weryfikacji oświadczeń majątkowych

Ważne informacje o szkoleniu

Choć obowiązek składania oświadczeń majątkowych w samorządzie istnieje od wielu lat, nadal przy ich wypełnianiu popełnianych jest wiele błędów. Biorąc udział w naszym szkoleniu uczestnicy przygotują się do prawidłowego wypełniania oraz analizy (weryfikacji) oświadczeń majątkowych. 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Szkolenie poświęcone będzie problematyce związanej z dostępem do informacji na temat stanu majątku, dochodów oraz wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej i rządowej. W jego trakcie omówione zostaną przepisy regulujące kwestię oświadczeń majątkowych, przedstawione praktyczne aspekty obowiązku składania oświadczeń oraz przybliżone najczęściej popełniane uchybienia w tym zakresie. Dowiedzą się również Państwo czy stosować wytyczne z tarczy „covidowej” czy już nie.

zwiń
rozwiń
Program

1. Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.

2. Inne instrumenty antykorupcyjne w samorządzie.

3, Zmiany ustawowe dot. oświadczeń majątkowych.

4. Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie:

5. Majątek objęty treścią oświadczenia:

a) majątek odrębny,

b) majątek wspólny małżonków

6. Zasady wypełniania oświadczeń

7. Terminy składania oświadczeń majątkowych

8. Specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych.

9. Podmioty którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki

10. Analiza oświadczeń majątkowych

11. Korekty oświadczeń majątkowych.

12. Publikowanie oświadczeń majątkowych.

13. Skutki niezłożenia oświadczenia majątkowego.

14. Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu.

15. Przechowywanie oświadczeń majątkowych.

16. Orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych. Pracownicy administracji publicznej podpisujący decyzje administracyjne z upoważnienia organów j.s.t., członkowie organów stanowiących j.s.t. – przewodniczący rad gmin i powiatów, radni; wójtowie, starostowie i członkowie zarządów; kierownicy jednostek organizacyjnych oraz osoby wydające decyzje administracyjne, jak również osoby dokonujące analiz oświadczeń i pracownicy urzędów odpowiedzialni za przyjmowanie, publikowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor prawa, specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal). Od wielu lat szkoleniowiec FRDL.

zwiń
rozwiń