Praktyczne rozwiązania i aktualne zagadnienia w funkcjonowaniu organu stanowiącego JST i biura rady

PROGRAM I KARTA ZGŁOSZENIA

SPRAWDŹ NASZE WAKACYJNE CENY NA SZKOLENIA

SPECJALNE WAKACYJNE PAKIETY PROMOCYJNE
„WCZEŚNIEJ=TANIEJ”, „RAZEM=TANIEJ”, „Z PRZYJACIELEM”

Więcej informacji: Wakacje z FRDL- nasze szkolenia w letnich cenach

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie podczas którego skupimy się na omówieniu zagadnień z zakresu funkcjonowania organu stanowiącego i biur rady. Dzięki udziałowi w spotkaniu dowiedzą się Państwo m.in. na czym polega dobra organizacja pracy rady oraz jakie są zadania pracowników biura rady. Podczas szkolenia odpowiemy na szereg pytań, które budzą wątpliwości podczas codziennej pracy w biurze rady danej jednostki oraz które mają wpływ na współprace między biurem rady a organem stanowiącym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przybliżenie problematyki funkcjonowania JST, ze szczególnym uwzględnieniem organu stanowiącego JST.
  • Wyjaśnienie wątpliwości i uzyskanie odpowiedzi na pytania w wielu obszarach funkcjonowania samorządu.
  • Wskazanie rozwiązań na podstawie praktycznych przykładów, doświadczeń i sytuacji z życia wziętych.
zwiń
rozwiń
Program
  1. Podstawowe zagadnienia w pracy biura rady i organu stanowiącego:
  1. Ramy prawne funkcjonowania organów JST.
  2. Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy.
  3. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
  1. Dobra organizacja rady i zadania biura rady:
zwiń
rozwiń
Adresaci

W szczególności osoby, które rozpoczęły wykonywanie zadań związanych z obsługą organów stanowiących (np. pracą w biurze rady), osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę i poznać aktualną interpretację poszczególnych zagadnień w funkcjonowaniu rady, przewodniczący rady lub radni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub mailem na adres: szkolenia@okst.pl do 19 sierpnia 2021 r.