• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Spółki komunalne okiem audytora

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii kontrola i audyt, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi pod kontem audytu z uwzględnieniem analizy ryzyka.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest przekazanie informacji na temat sposobu funkcjonowania spółek komunalnych utworzonych przez JST. Przeanalizujemy ryzyka w obszarze realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego przez utworzone spółki komunalne. Przedstawimy konkretne zagadnienia, które dotyczą obszarów realizacji zadań na poszczególnych szczeblach JST, zwracając uwagę w szczególności na odmienności w funkcjonowaniu spółki powiatowej. Wyjaśnimy też jak powinien wyglądać nadzór właścicielski nad spółkami przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zapoznanie z przepisami ustaw o gospodarce komunalnej oraz przepisami kodeksu spółek handlowych w zakresie funkcjonowania spółki komunalnej.
• Poznanie, w jaki sposób powinno się zrealizować podstawowe wymagania dotyczące zapewnienia zgodności zadań JST z przedmiotem zadań określonych dla realizacji zadań spółki.
• Nabycie umiejętności stworzenia właściwego systemu nadzoru właścicielskiego nad spółkami.
• Zapoznanie z problemami z jakimi mają do czynienia spółki podczas realizacji zadań i wymogami jakie nakładają przepisy w zakresie prowadzenia finansów, zamówień publicznych i dokumentacji w spółce.
• Zdobycie wiedzy na temat najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości w obszarze nadzoru nad spółkami komunalnymi.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne działania spółek komunalnych:
• Ustawa o gospodarce komunalnej.
• KSH.
• Ustawy ustrojowe JST.
2. Spółki komunalne – sposób na realizację zadań samorządu:
• Przyczyny tworzenia spółek komunalnych.
• Zadania własne samorządu.
• Zadania użyteczności publicznej.
• Zadania poza sferą użyteczności publicznej.
3. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek komunalnych – czego najczęściej dotyczą:
• Zapisy aktów założycielskich a regulacje prawne.
• Rzeczywista działalność spółki.
• Naruszenia ustawy PZP.
• Naruszenie i dławienie rozwoju konkurencji.
• Praktyki cenowe.
• Nieprawidłowości o charakterze zarządczym i organizacyjnym.
• Nieprawidłowości w zakresie zawieranych umów.
• Słabość systemów kontroli wewnętrznej.
• Przykłady nieprawidłowości.
4. Nadzór właścicielski – cele i zadania i formy nadzoru:
• Cele nadzoru właścicielskiego, nadzór właścicielski a nadzór korporacyjny.
• Podmioty zobowiązane do nadzoru i kontroli spółek komunalnych - wojewoda, RIO, NIK, sąd rejestrowy.
• Zadania organu stanowiącego JST.
• Rady Nadzorcze – zadania i forma nadzoru, obowiązki, w tym indywidualna kontrola wspólnika.
5. Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, kierownicy komórek organizacyjnych jednostek sektora finansów publicznych zajmujący się sprawami spółek komunalnych, pracownicy zajmujący się nadzorem nad spółkami komunalnymi oraz audytorzy; audytorzy i kontrolerzy zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych; osoby chcące uzyskać informację na temat nadzoru i działalności spółek komunalnych, wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem informacji na temat działalności spółek komunalnych na każdym szczeblu JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny specjalizujący się w zamówieniach publicznych, obsłudze spółek i zagadnień ładu korporacyjnego. Audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Przeprowadził liczne audyty i kontrole w obszarze działania jednostek podległych i nadzorowanych przez JST oraz spółek komunalnych na każdym szczeblu jednostki samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 maja 2023 r.