• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Śląskie Forum Informatyków. „Słów kilka o (cyber)bezpieczeństwie w JST czyli co zrobić, aby było skuteczne”.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na stacjonarne spotkanie Śląskiego Forum Informatyków.
Celem działalności Śląskiego Forum Informatyków jest podnoszenie poziomu wiedzy oraz doskonalenie umiejętności osób zajmujących stanowiska informatyków w jednostkach samorządu terytorialnego. Działalność Forum opiera się na szkoleniach, konsultacjach oraz wzajemnym wspieraniu się członków Forum poprzez wymianę doświadczeń w rozwiązywaniu problemów pojawiających się w ich codziennej pracy.
Forum, dzięki aktywności członków spełnia ważną rolę opiniotwórczą w procesie tworzenia prawa dotyczącego działalności informatyków w jednostkach samorządu terytorialnego.
Aby stać się członkiem Forum należy wypełnić deklarację członkowską (do pobrania na stronie https://okst.pl/ w zakładce „FORA”) i przesłać ją na adres koordynatora. Na stronie znajdziecie Państwo również statut Forum oraz inne niezbędne informacje.
Obecnie zapraszamy na stacjonarne szkolenie obejmujące najważniejsze elementy zasad skutecznej ochrony informacji i cyberbezpieczeństwa podane w miłej atmosferze, wspólnych rozmowach i wymianie doświadczeń w siedzibie Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień związanych z ochroną informacji ( w tym danych osobowych ) 
oraz cyberbezpieczeństwem w jednostkach publicznych.
• Zapoznanie uczestników z prawnymi i organizacyjnymi aspektami cyberbezpieczeństwa.
• Wyjaśnienie przykładów ataków socjotechnicznych na instytucje publiczne i zasad ochrony przed takimi atakami.
• Przedstawienie największych zagrożeń płynących z internetu w tym phishingu 
i ransomware’u.
• Omówienie przydatnych narzędzi technicznych oraz organizacyjnych w zapewnieniu skutecznej ochrony informacji w codziennej pracy urzędnika.
• Poznanie skutecznych metod ochrony informacji, które można wdrożyć –często – bez kosztowo i od zaraz.
• Poznanie najczęstszych błędów popełnianych przez urzędy w zakresie cyberbezpieczeństwa.
• Poznanie praktycznych metod weryfikacji informacji wpływającej do urzędu.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Czy człowiek może być najsilniejszym ogniwem w łańcuchu cyberbezpieczeństwa.
2. Budowanie świadomości zagrożeń wśród użytkowników.
3. Obowiązki jst w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa. 
4. Proste i skuteczne metody codziennej ochrony informacji w urzędzie – dobre praktyki.
5. Audyty i testy bezpieczeństwa infrastruktury IT oraz testy socjotechniczne.
6. Jak tworzyć silne hasła ? Menadżery haseł i MFA jako skuteczne wzmocnienie uwierzytelniania w systemach.
7. Jak sprawdzić czy moje loginy i hasła wyciekły ? Przykładowe narzędzia. 
Pierwsze kroki „po” wycieku.
8. Phishing i Ransomware – aktualnie największe zagrożenia dla każdej organizacji. 
9. Ataki oraz kradzieże i wyłudzenia informacji w jst – przykłady.
10. Phishing – rodzaje, przykłady, sposoby ochrony.
11. Phishing – co zrobić jak jednak „dam się nabrać cyberprzestępcom” ?.
12. Ransomware – rodzaje, przykłady, sposoby obrony.
13. Ransomware – rodzaje okupu. Płacić okup czy nie płacić ?.
14. Metadane w dokumentach BIP. Czy są cenne dla cyberprzestępców ?.
15. Pytania i odpowiedzi.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Śląskiego Forum Informatyków, informatycy zatrudnieni w JST i ich jednostkach podległych, osoby koordynujące i nadzorujące pracę zespołów informatyków i osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów informatycznych, ocenę ryzyka systemów i diagnozę cyberbezpieczeństwa, osoby zajmujące się szeroko rozumianą pracą w systemach informatycznych, osoby rozpoczynające pracę w JST (działy informatyczne), pracownicy z dostępem do informacji elektronicznej, a także z dostępem do przesyłu danych w formie elektronicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, doradca i kierownik projektów. Specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa informacji 
i cyber zagrożeń. Audytor wiodący normy ISO/IEC 27001:2017 oraz egzaminator ECDL. 
Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Prowadzi szkolenia oraz konsultacje w firmach i administracji m.in. 
z zakresu bezpieczeństwa informacji ( tworzenie polityk i procedur ) i cyber bezpieczeństwa. 
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: członkowie Forum w ramach składki, pozostałe osoby 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

 Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 marca 2023 r.