• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Inwestycje w jst i jej jednostkach podległych – praktyczne aspekty księgowe

online
Potwierdzone

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane przede wszystkim skarbnikom i pracownikom działów księgowych, którego przedmiotem są inwestycje JST, a w szczególności ich przygotowanie, realizowanie i rozliczanie pod kątem finansowo-księgowym.

Ważne informacje o szkoleniu

Inwestycje samorządowe, to te zadania, które pokazują rozwój, odpowiadają na potrzeby mieszkańców, dają satysfakcję z ich rezultatów. Z drugiej strony ich przygotowanie, finansowanie, a później realizacja, również przy pomocy środków finansowych z różnych źródeł, są często przyczyną wątpliwości, problemów, a nawet nieporozumień między komórkami merytorycznymi i finansowymi. Czasami stanowią również spore obciążenie dla późniejszej realizacji budżetu, jeśli niewłaściwie uwzględnione zostało ich oddziaływanie na wydatki bieżące. Przedmiotem proponowanego szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z realizacją i rozliczaniem inwestycji w aspekcie księgowym. Podczas zajęć:
• Wskażemy, na co należy zwrócić uwagę, co stanowi sedno przygotowań do zadań inwestycyjnych tak, aby ich realizacja przebiegała sprawnie, a rozliczanie odbyło się bezproblemowo.
• Krok po kroku omówimy działania jednostki:
- od momentu pierwszej myśli związanej z pojawieniem się pomysłu o inwestycji, poprzez całość przygotowań, w tym ewentualne dostosowanie polityki rachunkowości,
- wszelkie aspekty charakterystyczne dla realizacji inwestycji z różnych źródeł, w tym przy możliwości odliczania podatku VAT i przy braku takiej możliwości,
- aż do działań związanych z rozliczaniem inwestycji na majątek jednostki, również w sytuacjach przekazywania majątku od jednostek podległych.
• Przeanalizujemy najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie realizacji inwestycji z różnych funduszy czy innych źródeł oraz przedstawimy możliwe rozwiązania, które mają na celu wyeliminowanie błędów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobędziesz wiedzę oraz praktyczne umiejętności dotyczące zasad przeprowadzania oraz rozliczania inwestycji.
• Uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w trakcie procesu inwestycyjnego.
• Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania przepisów wewnętrznych dla uporządkowania procesu inwestycyjnego w jednostce.
• Dowiesz się, jak realizować inwestycje finansowane z różnych funduszy oraz innych źródeł od strony finansowo-księgowej.
• Poznasz najczęstsze błędy popełniane przy przygotowywaniu, przeprowadzaniu i rozliczaniu inwestycji.
• Uzyskasz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne w ujęciu definicyjnym.
2. Pomocne uregulowania wewnętrzne - polityka rachunkowości, w tym:
• zasady gospodarowania majątkiem,
• instrukcja obiegu i kontroli dokumentów z procedurą inwestycji.
3. Przygotowanie inwestycji:
• celowość,
• sposób finansowania i związane z tym terminy,
• specjalne zasady funkcjonowania ewidencyjnego,
• kalkulacja obciążenia wydatków bieżących jst po ukończeniu inwestycji,
• wymogi stawiane wykonawcom itp.
4. Omówienie źródeł finansowania inwestycji, w tym:
• z budżetu jst,
• z różnych funduszy,
• z dotacji celowej,
• z budżetu środków europejskich,
• z innych źródeł,
• ujęcie budżetowe, sposób funkcjonowania w ewidencji księgowej, rozliczanie.
5. Ulepszenie jako wydatek inwestycyjny, a remont.
6. Zakupy inwestycyjne, a zakupy z wydatków bieżących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – różne koncepcje w tym zakresie.
7. Klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów oraz zakupów bieżących i inwestycyjnych z różnych źródeł.
8. Sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania i rozliczenie tych kosztów.
9. Pierwsze wyposażenie w procesie inwestycyjnym.
10. Przekazanie nakładów inwestycyjnych do podległych jednostek.
11. Inwestycje bez efektu.
12. Obieg faktur za wykonane inwestycje, zakupy, remonty /faktury częściowe, faktury końcowe/.
13. Protokoły OT i PT i ich rola w procesie inwestycyjnym.
14. Zasady ujęcia nowo powstałego środka trwałego lub ulepszenia środka trwałego w ewidencji środków trwałych. Wartość początkowa środka trwałego.
15. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy działów księgowości oraz pracownicy, odpowiedzialni za rozliczanie inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 13 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2024 r.