• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kasy fiskalne w jednostkach sektora finansów publicznych

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 23 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane zajęcia będą poświęcone kompleksowemu zapoznaniu z najważniejszymi zagadnieniami związanymi ze stosowaniem kas fiskalnych w jst z uwzględnieniem zmian przepisów w 2023 r. i 2024 r. związku z wprowadzonymi zmianami przepisów w 2023 r. i planowanymi zmianami w 2024 r. dotyczącymi problematyki kas fiskalnych proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego prowadząca:

  • Poruszy kwestie zbliżających się zmian przepisów w zakresie zintegrowania kasy fiskalnej z terminalem płatniczym.
  • Wskaże na przepisy dotyczące tzw. e-paragonów i uproszczenia związane z wystawianiem faktur do e-paragonów.
  • Wyjaśni, czym jest udostępniona w 2023 r. aplikacja e-Paragony.
  • Przypomni o wprowadzonych w 2023 r. uproszczeniach dotyczących drukowania dokumentów kasowych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas szkolenia omówimy:
− Prawidłowe zasady ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej. 
− Przypadki, kiedy nie ma obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej np. najmu, dzierżawy czy świadczeń na rzecz pracowników. 
− Zwolnienia przedmiotowe dla dostaw nieruchomości, użytkowania wieczystego czy dostaw mediów. 
− Najważniejsze regulacje dotyczące użytkowania kas fiskalnych, jak na przykład związane z przeglądami technicznymi kas czy zakończeniem ich użytkowania. 
− Najważniejsze z perspektywy jst zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe z obowiązku ewidencjonowania transakcji przy pomocy kas rejestrujących obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., określone w rozporządzeniu z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. 
− Różnice między kasami fiskalnymi on-line, a kasami wirtualnymi. 

• Poznanie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:
- Kiedy należy zaewidencjonować transakcję na kasie fiskalnej?
- Czy jst lub jej jednostka organizacyjna ma możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?
- Jakie transakcje bezwzględnie muszą zostać udokumentowane paragonem fiskalnym?
- Jakie przesłanki muszą zostać spełnione, by skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?
- Czym jest e-paragon?
- Jakie sankcje grożą za niewystawienie lub niewydanie paragonu fiskalnego?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązek stosowania kas fiskalnych – zasady ogólne.
2. Weryfikacja nabywcy w kontekście ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej.
3. Wystawienie a wydanie paragonu fiskalnego.
4. Moment wystawienia paragonu fiskalnego.
5. Obowiązek podatkowy w kontekście ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej.
6. Sporządzanie raportów fiskalnych dobowych i okresowych.
7. Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej.
8. Zwolnienia podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania transakcji przy pomocy kas fiskalnych.
9. Omówienie najważniejszych z punktu widzenia jst zwolnień przedmiotowych z obowiązku ewidencjonowania transakcji na kasie fiskalnej.
10. Transakcje obowiązkowo ewidencjonowane na kasie fiskalnej.
11. Ulga na zakup kasy fiskalnej.
12. Kasy on-line i kasy fiskalne w formie oprogramowania.
13. Czym jest e-paragon?
14. Zmiany przepisów dotyczących kas z elektronicznym zapisem kopii.
15. Zasady wystawiania faktur do paragonu i ich ujmowanie w pliku JPK_V7M.
16. Paragon fiskalny jako faktura uproszczona, w tym planowane zmiany przepisów.
17. Co grozi za niewystawienie lub niewydanie paragonu fiskalnego?
18. Obowiązki związane z przeglądami technicznymi kas fiskalnych.
19. Zakończenie użytkowania kasy fiskalnej – w tym przykładowe interpretacje indywidualne.
20. Terminale płatnicze powiązane z kasą fiskalną – od kiedy nowe przepisy?
21. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów obsługujących jst, jednostek budżetowych jak i jednostek organizacyjnych jst i wszystkich zainteresowanych tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w dużych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 23 maja 2024 r. cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 3 czerwca 2024 r.