• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w sektorze finansów publicznych w 2024 r.– w tym zagadnienia problematyczne

Program i karta zgłoszenia

 W przypadku zgłoszenia do 22.02.2024 r. cena: 700 zł netto PLN /os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na dwudniowy kurs podsumowujący zasady rozliczania podatku VAT należnego i naliczonego, prowadzenie kas fiskalnych, kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie, zmian w podatku oraz najnowszych orzecznictw. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz wszystkie planowane zmiany w przepisach. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatku VAT między innymi wystawiania i rozliczania faktur w tym po zmianach w KSeF, rozliczania min. usług najmu, dzierżawy, użytkowanie wieczyste, opodatkowania dotacji oraz zwolnienie z ewidencji na kasach fiskalnych. Wskazany zakres tematyczny uwzględnia wprowadzone i planowane zmiany w roku 2024.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo rozliczać podatek VAT w zakresie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 4.03.2024 r. godz. 9:30 – 14:00
1. Działalność gospodarcza a działalność statutowa podatnika - jak interpretować, jak rozpoznać?
a) Działalność gospodarcza opodatkowana i działalność zwolniona z podatku VAT.
b) Działalność statutowa wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT – ustawa, dyrektywa UE, wyroki TSUE - przykłady.
2. Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów. 
a) Rozliczanie najmów, dzierżawy, media, refaktury – wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania.
b) Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń, lokali na rzecz różnych jednostek.
c) Obrót nieruchomościami, w tym:
- sprzedaż gruntów niezabudowanych (rolne, leśne, inne), przeznaczonych pod zabudowę.
- sprzedaż nieruchomości, budynków, budowli lub ich części.
- wywłaszczenie, zamiana, przekazanie.
- użytkowanie wieczyste – ustanowienie, sprzedaż, przekształcenie.
- wadium – kiedy wadium a kiedy zaliczka. Moment podatkowy dla zaliczki.
d) Opodatkowanie dotacji UE.
- dotacje do OZE i azbestu na podstawie wyroku TSUE.
- pozostałe dofinansowanie np. z POŚ, Polski Ład, odbiór folii rolniczych, dotacje do inwestycji własnych czy można bezpośrednio zastosować wyrok TSUE?
- kwalifikowanie podatku VAT – cyberbezpieczeństwo Gminy, Cyfrowa Gmina.
e) Sprzedaż węgla po 31 lipca 2023 r., - stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, korekta odliczeń, przepisy akcyzowe a obowiązki podmiotów obracających węglem. Kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie – wskazanie znaczących zmian w tym podział wartościowy.
3. Stawki podatku VAT z uwzględnieniem zmian na 2024 r. 

a) Stawka podstawowa i stawki preferencyjne obniżone.
b) Zwolnienie z podatku VAT.
c) Czasowe obniżenia stawek w związku z sytuacją międzynarodową na przykładach (najem, dzierżawa, węgiel, nieruchomości, import i inne).
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zapraszamy! Skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę w zakresie podatku VAT.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, konsultant, specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT oraz pozyskiwania i rozliczania środków UE. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz prowadzenia i rozliczania dotacji UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT dla sektora finansów publicznych w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godzin szkoleń oraz przeszkoliła ponad 16 tys. osób. Absolwentka wielu uczelni, długoletni pracownik na stanowisku głównej księgowej. Od 2010 właścicielka biura rachunkowo-podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

MIEJSCE: Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie naszego Ośrodka, Katowice, ul. Moniuszki 7, III piętro
Cena 750 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 22.02.2024 r. cena: 700 zł netto PLN /os.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 lutego 2024 r.