• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczanie VAT od sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych a także podstawowe kwestie związane z prawidłowym fakturowaniem. Dolnośląskie Forum Skarbników

Ważne informacje o szkoleniu

W najnowszych interpretacjach indywidualnych uznaje się, że sprzedaż energii elektrycznej pozyskanej z fotowoltaiki powinna być traktowana po stronie jednostki samorządu terytorialnego jako dostawa towarów opodatkowana podatkiem VAT. Wątpliwości budzi kwestia konsekwencji na gruncie VAT dwóch modeli rozliczeń dla wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych energii elektrycznej – tzw. „stary” model – „net-metering” i „nowy” model – „net-billing”. Wyzwaniem dla wytwórców energii w nowym modelu rozliczeń jest przede wszystkim prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy interpretacje indywidualne wydawane m. in. dla samorządów i prześledzimy przykładowe rozliczenia samorządów z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Ponadto, w trakcie szkolenia przypomnimy najważniejsze z punktu widzenia samorządów zagadnienia związane z prawidłowym wystawianiem faktur oraz faktur korygujących z uwzględnieniem zmian przepisów wprowadzonych w 2023 r. w ramach pakietu SLIM VAT 3.

Zapraszamy na spotkanie w formule szkolenia stacjonarnego. Jednocześnie jeśli są szczególne kwestie problemowe, które chcieliby Państwo aby zostały omówione proszę o informacje na mój adres mailowy: milena.dudek@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zaprezentowanie konsekwencji na gruncie VAT sprzedaży energii elektrycznej, w tym obowiązków związanych z prawidłowym rozliczeniem podatku i udokumentowaniem tego typu transakcji. Odpowiemy min. na następujące pytania:
- jak ustalić wartość wytworzonej energii elektrycznej?
- jaki powinien być termin płatności faktury za energię elektryczną?
- w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży energii elektrycznej?
• Zapoznanie się z najnowszym stanowiskiem organów podatkowych wyrażanym w wydawanych interpretacjach indywidualnych w zakresie opodatkowania VAT sprzedaży energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych. 
• Omówienie kwestii powstawania obowiązku podatkowego, właściwej stawki VAT czy terminu na wystawienie faktury. 
• Przeanalizujemy przykładowe faktury dokumentujące zakup i wytworzenie energii elektrycznej zarówno w systemie „net-metering” jak i „net-billing” i ustalimy, w jaki sposób w każdym z tych modeli powinien być rozliczony VAT. 
• Uporządkowanie wiedzy w zakresie prawidłowego ujmowania w rozliczeniach VAT faktur korygujących, w tym w świetle planowanych zmian regulacji.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Sprzedaż energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych:
a. dotychczasowe modele rozliczania energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych,
b. nowy model rozliczeń dla energii elektrycznej – „net-billing”,
c. czym jest depozyt prosumencki?
d. przegląd interpretacji indywidualnych – sprzedaż energii elektrycznej w systemie net-billing,
e. obowiązek podatkowy, stawka VAT i obowiązek wystawienia faktury dla sprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych,
f. przykładowe faktury dokumentujące zakup i sprzedaż energii elektrycznej,
g. kilka słów o akcyzie w kontekście paneli fotowoltaicznych.
2. Kiedy mamy obowiązek wystawić fakturę VAT? 
3. Obowiązek podatkowy jako kluczowy element dla prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a. zasada ogólna,
b. zasady szczególne.
4. Terminy wystawiania faktur. 
5. Faktura zaliczkowa i rozliczeniowa w świetle zmian przepisów w 2023 r.:

a. najważniejsze kwestie, o których należy pamiętać prawidłowo wystawiając fakturę zaliczkową,
b. zaliczka a faktura końcowa,
c. kilka zaliczek do jednej transakcji.
6. Elementy faktury.
7. Faktury korygujące:

a. kiedy wystawia się faktury korygujące, 
b. korekta faktury a anulowanie faktury
c. elementy faktury korygującej, 
d. faktura korygująca a nota korygująca,
e. faktury korygujące in minus – zmiany od 1 stycznia 2021 r., 
f. faktury korygujące in minus – planowane zmiany przepisów.
g. faktury korygujące in plus – zmiany od 1 stycznia 2021 r.,
h. faktury korygujące a kurs waluty – zmiany wprowadzone w 2023 r.
8. Odpowiedzi na pytania uczestników.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, a także pracownicy zajmujący się sprawami w zakresie fotowoltaiki.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego (z tzw. Wielkiej Czwórki). Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse iRachunkowość. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie VAT w sektorze publicznym. Przeprowadziła kilka set szkoleń o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej dla jednostek samorządu terytorialnego. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, Wrocław ul. Piłsudskiego 43, III piętro.

Cena: dla członków Dolnośląskiego Forum Skarbników oraz dla nowych członków, którzy prześlą deklaracje członkowską przed szkoleniem udział w ramach składki, dla pozostałych osób 480 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 29 maja 2024 r.