• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rozliczenie podatku VAT po zmianach w 2023 r. - w tym stanowisko TSUE w zakresie opodatkowania dotacji UE oraz wkładu własnego mieszkańców

Program i karta zgłoszenia

Cena 599,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 15 marca cena wynosi 549,00 PLN netto.

W 2023 r. wchodzi w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie poświęcone podatkowi VAT w JST z uwzględnieniem aktualnych zmian. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas. 

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie stacjonarne poświęcone zagadnieniom zmian w podatku VAT od 2023 r. w tym pakietu SLIM-3 od 04.2023 r. Uczestnicy zostaną zapoznani z najnowszymi stanowiskami Ministerstwa Finansów, orzecznictwo sądów administracyjnych i TSUE dotyczące min. rozliczania dotacji i zakresu opodatkowania dotacji UE wpływające na sposób rozliczania podatku. Podkreślenia wymaga, że omawiane zagadnienia prawne i merytoryczne poparte zostaną licznymi przykładami praktycznymi. Zajęcia realizować będziemy w formule stacjonarnej, w Sali centrum Warszawy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie pakietu zmian, które obowiązywały od 2022 r. oraz po zmianach od 2023 r. na przykładach.
• Omówienie najczęściej występujących zdarzeń gospodarczych w jst i jednostkach podległych.
• Omówienie najnowszych wyroków TSUE, NSA, WSA i linii interpretacyjnych MF w celu weryfikacji zgodność linii orzecznictw z własnymi rozliczeniami.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany podatku VAT od 2023 r. w tym pakietu SLIM-3 od 04.2023 r.
• Zmiana w zakresie dokonywania korekt rocznych, 5 lat, 10 lat. – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach.
• Zmiana zasad zaokrąglania proporcji zgodnie z art. 90 ustawy o VAT.
• Faktury zaliczkowe – zmiana zasad wystawiania i rozliczania.
• Elementy obowiązkowe i dobrowolne na fakturach i fakturach zaliczkowych.
• WIS – zmiana zakresu i właściwości wydawania Wiążącej Informacji Stawkowej.
• Kasy online – zmiana zasad ewidencji i obowiązkowych wydruków.
• Zasady stosowania kursu przeliczeniowego do faktur korygujących in plus, in minus.
• Obniżenie sankcji VAT – w tym możliwość odstąpienia od sankcji.
• Stawki podatku VAT – podstawowe i obniżone – zasady stosowania.
• Inne zmiany w zależności od postępu prac legislacyjnych.
2. Wyrok TSUE oraz orzecznictwo NSA (wyroki NSA I FSK 74/18 oraz I FSK 412/18) – czy dotacje UE należy opodatkować? Konsekwencje wyroku TSUE dla podatników jako wpływ na bieżące rozliczenia oraz jak podchodzić do rozliczeń w latach poprzednich – przykłady rozliczeń.
3. Inwestycje dofinansowane z budżetu – naliczenie i odliczenie podatku VAT.
4. Sprzedaż węgla przez gminy – zasady rozliczania oraz ewidencjonowanie sprzedaży z uwzględnieniem zmian w kasach fiskalnych.
5. Podatek VAT zmiany w 2022 r. wpływające na bieżące rozliczenia.

• Obrót nieruchomościami (zbycie, wywłaszczenie, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego po zmianach) - przykłady.
• Wystawianie i rozliczanie faktur – faktury papierowe, elektroniczne oraz ustrukturyzowane – problemy praktyczne w tym możliwość korekty faktur oraz deklaracji po wszczęciu kontroli podatkowej– wyrok TSUE w sprawie C-48/20.
• Rozpoznanie momentu podatkowego powiązanie z zasadami i terminem wystawiania faktur – na przykładach.
- Powstawania obowiązku podatkowego – moment ujęcia sprzedaży w ewidencji JPK na zasadach ogólnych.
- Wyjątki od zasady ogólnej – szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego – przykłady praktyczne np. najem, dzierżawa, media, ochrona, dostawa towarów i inne.
- Zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy mam wybór – przykłady.
• Faktury korygujące in plus, in minus przy fakturach sprzedaży i zakupu w tym moment ujęcia w JPK.
• Kasy fiskalne w tym rozporządzenie o zwolnieniu z kas fiskalnych obowiązujące od 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian – na co zwrócić uwagę?
• Zmiany zapisów w ustawie ordynacja podatkowa i kodeks karny skarbowy.
6. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy jednostek, główni księgowi, księgowi, pracownicy działów inwestycyjnych oraz pracownicy działów finansowo-księgowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych z zakresu rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena 599,00 zł netto PLN. W przypadku zgłoszenia do 15 marca cena wynosi 549,00 PLN netto.

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnym szkoleniu w wskazanej sali szkoleniowej która spełnia wszystkie wymogi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego, materiały szkoleniowe w wersji papierowej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem, przerwy kawowe i lunch.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 22 marca 2023 r.