• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Równoważny czas pracy. Planowanie i rozliczanie czasu pracy

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom kadr i płac, którego przedmiotem będzie czas pracy w 2023 roku.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które w sposób praktyczny przybliży Państwu zasady dotyczące planowania i rozliczania równoważnego czasu pracy. Równoważny czas pracy jest stosunkowo często stosowanym systemem czasu pracy zarówno w sferze pozabudżetowej, jak i budżetowej. To system z założenia niejako o zmiennej ilości godzin pracy i często też dni pracy w poszczególnych tygodniach, co wprost powiązane jest z koniecznością tworzenia harmonogramów czasu pracy. Te zaś częściej niż przy systemie podstawowym zawierają błędy. Podczas zajęć kompleksowo omówimy system równoważnego czasu pracy, poczynając od podstawowych pojęć związanych z czasem pracy i ich przełożeniem na specyfikę równoważnego czasu pracy, przez zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy, na rozliczaniu czasu pracy w tym systemie kończąc.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie przepisów dotyczących tworzenia równoważnego czasu pracy.
• Prezentacja przykładowych systemów czas pracy.
• Omówienie aktualnego orzecznictwa związanego z czasem pracy.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości w zakresie stosowania równoważnego czasu pracy.
• Wymiana doświadczeń oraz uzyskanie porad i wskazówek.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe pojęcia dotyczące czasu pracy:
• Czas pracy.
• Normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa.
• Zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.
• Normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych.
• Okres rozliczeniowy czasu pracy.
• Pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej.
• Odpoczynek dobowy.
• Odpoczynek tygodniowy.
2. Podstawowe informacje dotyczące systemu równoważnego czasu pracy:
• Istota równoważnego czasu pracy.
• Różnice pomiędzy systemem podstawowym (8 godzinnym) a systemem równoważnym.
3. Harmonogramy (grafiki) pracy:
• Obowiązek tworzenia.
• Sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów.
• Dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.
4. Zasady tworzenia harmonogramów w systemie równoważnym:
• Znaczenie zapisów prawa wewnętrznego dotyczących czasu pracy.
• Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym.
• Godziny rozpoczynania i kończenia pracy.
• Odpoczynki dobowe.
• Prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych (pojęcie tygodnia odnośnie czasu pracy, ograniczenie czasu prawidłowego odpoczynku końcem tygodnia).
• Ilość dni wolnych od pracy.
• Pojęcie dnia wolnego od pracy.
• Planowanie pracy w niedziele i święta.
• Powtarzające się błędy w harmonogramach.
5. Praca w godzinach nadliczbowych:
• Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych.
• Przesłanki wykonywania pracy w nadgodzinach.
• Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych.
• Nadgodziny dobowe i średniotygodniowe.
• Nadgodziny w okresie pomiędzy dobami pracowniczymi.
• Nadgodziny przy pracy w niedziele, święta i w dniach wolnych od pracy.
• Nadgodziny w ruchomych rozkładach czasu pracy.
• Nadgodziny w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy.
• Rekompensowanie pracy nadliczbowej – wynagrodzenie wraz z dodatkiem lub czas wolny, ustalanie wysokości wynagrodzenia i dodatku za pracę godzinach nadliczbowych, udzielanie czasu wolnego za nadgodziny a wynagrodzenie, termin udzielenia czasu wolnego.
6. Praca w dniu wolnym od pracy i jej rozliczanie:
• Praca w dniu wolnym wynikającym ze stosowania zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy .
• Praca w dniach wolnych wynikających z rozkładów czasu pracy.
7. Praca w niedziele i święta:
• Pojęcie niedzieli i święta, możliwość wprowadzenia wewnętrznych regulacji dotyczących godzin granicznych niedzieli i święta.
• Rekompensowanie pracy w niedziele i święta- czas wolny lub dodatek, wysokość dodatku w razie jednoczesnego powstania nadgodzin średniotygodniowych.
8. Podsumowanie i pytanie uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadrowo-płacowych, bezpośrednich przełożeni osób zatrudnionych w systemie równoważnym jako osób, które najczęściej tworzą rozkłady czasu pracy dla podległych pracowników.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik specjalizujący się w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autor i współautor ponad 60 książek i trzech tysięcy artykułów z zakresu tej tematyki. Autor m.in. komentarzy do ustawy o pracownikach samorządowych i ustawy o służbie cywilnej, książek dotyczących czasu pracy Wykładowca na licznych szkoleniach (przeprowadzonych ponad 5 tys. godzin szkoleniowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 kwietnia 2023 r.