• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych w praktyce

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 419 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia uczestnicy będą zgłębiać kwestie dotyczące organizacji czasu pracy pracowników samorządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy. Zapoznają się także z procedurami planowania i rejestracji godzin pracy w kontekście samorządowych realiów zatrudnienia oraz zdobędą wiedzę na temat możliwości i sposobów wprowadzania elastycznych form pracy. Uczestnicy nabędą umiejętności związane z rozliczaniem nadgodzin oraz będą mieli możliwość zapoznania się z aktualnymi interpretacjami przepisów dotyczących czasu pracy. Prowadząca podczas szkolenia przeanalizuje wraz ze słuchaczami praktyczne przykłady, które pomagają zrozumieć realne scenariusze i nauczyć się, jak radzić sobie z typowymi problemami w zakresie planowania i rozliczania czasu pracy pracowników samorządowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zrozumienie przepisów prawnych dotyczących czasu pracy w samorządzie.
  • Wybór optymalnego systemu czasu pracy i umiejętność jego dostosowania do potrzeb jednostki.
  • Zapewnienie zgodności działań z prawem poprzez prawidłowe stosowanie procedur wprowadzania i modyfikowania systemów pracy oraz rozkładów czasu.
  • Prawidłowe rozliczanie godzin nadliczbowych, co zminimalizuje ryzyko nieprawidłowości i konfliktów z pracownikami.
  • Rzetelne monitorowanie pracy oraz skuteczną analizę efektywności działań.
  • Możliwość uzyskania konkretnych odpowiedzi na nurtujące pytania oraz podsumowanie zdobytej wiedzy w celu jej praktycznego wykorzystania w miejscu pracy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne regulujące czas pracy pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego. Zasady wynikające z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz ich relacje do przepisów Kodeksu pracy.
2. Dostępne systemy czasu pracy dla pracowników samorządowych. Poznanie specyfiki różnych systemów czasu pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy) i warunki ich stosowania.
3. Procedura wprowadzania i zmiany systemów oraz rozkładów czasu pracy:
- Omówienie kroków niezbędnych do wprowadzenia lub zmiany systemów i rozkładów czasu pracy w jednostkach samorządowych,
- Jak prawidłowo planować pracę w soboty, uwzględniając potrzeby jednostki oraz prawa pracowników.
4. Regulacje dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych:
- Szczegółowe zasady zlecania pracy w godzinach nadliczbowych, w tym wyjątki i ograniczenia (np. dla kobiet w ciąży),
- Dostępne formy rekompensaty za nadgodziny - czyli wybór między dodatkowym wynagrodzeniem a czasem wolnym.
5. Specyfika pracy w godzinach nadliczbowych dla określonych grup pracowników samorządowych:
- Wyjaśnienie różnych podejść ustawodawcy do rekompensaty za nadgodziny wśród kadry kierowniczej oraz innych grup pracowników samorządowych,
- Poznanie różnych interpretacji i stanowisk w zakresie dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,
- Rozliczanie godzin nadliczbowych w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
6. Praktyczne aspekty ewidencjonowania czasu pracy.
7. Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby, które na co dzień zajmują się planowaniem, rozliczaniem i ewidencjonowaniem czasu pracy pracowników samorządowych, w szczególności pracownicy działów kadr, personalnych, a także kadra kierownicza nadzorująca pracowników merytorycznych, pracownicy działów prawno-organizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radczyni prawna z 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa pracy oraz ochrony danych osobowych. Dyrektorka Instytutu Prawa Zatrudnienia i Work-Life Balance, kierowniczka studiów podyplomowych „Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych kadry i płace” oraz „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” w Uczelni Łazarskiego oraz adiunkt w Uczelni Łazarskiego. Wieloletnia ekspertka w Zespole Prawa Pracy w Radzie Dialogu Społecznego. Jest cenionym szkoleniowcem, mającą za sobą już ponad 3500 szkoleń dla sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, działów HR, instytucji publicznych, kadr zarządczych spółek polskich i międzynarodowych oraz studentów studiów podyplomowych. Jest też autorką ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii oraz komentarzy do ustaw.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 469 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do 18 kwietnia 2024 r. obowiązuje cena: 419 PLN netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 maja 2024 r.