• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców

program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą podatki świadczenia pracownicze, które są istotnym zagadnieniem zarówno dla działów kadrowo-płacowych, jak i finansowo-księgowych w instytucji.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem proponowanego szkolenia jest wskazanie jak prawidłowy sposób ustalać i rozliczać świadczenia chorobowe i macierzyńskie pracowników i zleceniobiorców. Wskażemy najnowsze interpretacje, orzeczenia, wyroki sądowe w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych. Wskażemy najczęstsze błędy związane z rozliczaniem świadczeń chorobowych i sposobów ich rozwiązywania, ze wskazaniem tych które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne. Nasze zajęcia to możliwość poznania zasad prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia. Szkolenie poprowadzi praktyk, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie zagadnień w zakresie ustalania i rozliczania świadczeń, a przede wszystkim zapoznanie z:
- obecnymi przepisami dotyczącymi rozliczania świadczeń chorobowych i macierzyńskich ze wskazaniem praktycznych sposób naliczania świadczeń chorobowych,
- najnowszymi interpretacjami i stanowiskami w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych.
• Przedstawienie praktycznych i prawidłowych pod względem prawnym rozwiązań w zakresie rozliczania świadczeń chorobowych pracowników i zleceniobiorców.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zasadami ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, zapozna się z aktualną interpretacją prawa w tym zakresie.
• Zdobycie wiedzy z zakresu prawidłowego ustalania podstawy do naliczenia świadczeń chorobowych i macierzyńskich dla pracowników i zleceniobiorców z uwzględnieniem aktualnych przepisów, interpretacji, stanowisk i wyroków.
• Wyjaśnienie wątpliwości i poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
2. Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
3. Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
4. Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
5. Jak ustalić okres zasiłkowy?
6. Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
7. Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
8. Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe, roczne i kwartalne?
9. Jak wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
10. Jak wycofanie składnika wynagrodzenia wpływa na podstawę zasiłku chorobowego?
11. Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
12. Czy pierwszeństwo ma zasiłek opiekuńczy, czy choroba pracownika?
13. Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
14. Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
15. Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
16. Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
17. Przez jaki okres przysługują świadczenia chorobowe po ustaniu tytułu do ubezpieczenia?
18. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów kadr i płac. Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu prawidłowego ustalania i rozliczania świadczeń chorobowych, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni praktyk – od 23 lat czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczona i ceniona trenerka, była publicystka wydawnictwa „Infor”, doradca prawa pracy, audytor prawa pracy, wykładowca uniwersytecki. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo – płacowymi, potrafiący w prosty i przejrzysty sposób przekazać praktyczną i przydatną wiedzę. Dzięki zdobytemu doświadczeniu posiada umiejętność łączenia przekazywania wiedzy teoretycznej i praktycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 20 kwietnia 2023 r.