• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Techniki wspomagające pracę działów HR w samorządzie

Przy zgłoszeniu do 19 kwietnia 2024 r. cena wynosi 705 PLN netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które pozwoli zdobyć umiejętności, pozwalające skutecznie wspierać działania HR w samorządzie. W dzisiejszych czasach zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz bardziej wymagające, zwłaszcza w sektorze publicznym. Podczas naszego szkolenia będziesz miał okazję zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą rekrutacji, ocen pracowniczych, zarządzania talentami, motywacji zespołu oraz wielu innych kluczowych obszarów HR. Dzięki temu będziesz gotowy nie tylko sprostać wyzwaniom dzisiejszego rynku pracy, ale także wprowadzić innowacyjne rozwiązania do swojej pracy, które pomogą w efektywnym zarządzaniu zasobami ludzkimi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie najnowszych zasad i technik wspierających procesy zarządzania działem HR w samorządzie: zestaw dobrych pytań rekrutacyjnych, opisy kryteriów ocen, skrypt wprowadzania zmiany w organizacji, zestaw pytań derekrutacyjnych.
 • Poszerzenie umiejętności rekrutacyjnych: uczestnicy będą potrafili wykorzystać narzędzia skutecznej rekrutacji oraz rozpoznać kluczowe kompetencje kandydatów.
 • Doskonalenie procesu wdrożenia pracownika: pozyskanie wiedzy na temat preonboardingu, onboardingu i roli Buddy’ego w procesie integracji nowego pracownika.
 • Skuteczniejsze prowadzenie ocen okresowych: opracowywanie kryteriów ocen i wykorzystanie ocen jako narzędzia do rozwoju pracowników i organizacji.
 • Lepsze zarządzanie wiedzą i talentami w organizacji: pozyskanie praktycznych rozwiązań do zatrzymania pracowników oraz budowania programów rozwoju odpowiadających potrzebom organizacji.
 • Efektywne zarządzanie zmianą: Nabycie umiejętności identyfikacji przyczyn oporu przed zmianami, wdrażania zmian i skutecznego motywowania pracowników do akceptacji nowych rozwiązań.
 • Motywowanie pracowników i angażowanie zespołu: zrozumienie różnic między motywacją a angażowaniem, a także nabycie umiejętności stosowania skutecznych metod motywacyjnych dla różnych etapów zaangażowania i doświadczenia pracownika.
 • Doskonalenie procesu zakończenia współpracy: nauczenie się rozmawiania z pracownikiem który opuszcza instytucje i dobieranie odpowiednich komunikatów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Rekrutacja – jak przekonać do siebie najlepszych kandydatów:
• Narzędzia skutecznej rekrutacji – zasada podwójnych oczu, testy kompetencyjne, gry szkoleniowe.
• Koncepcja rekrutacji opartej na kompetencjach.
• Koncepcja ról zespołowych.
2. Proces wdrożenia nowego pracownika:
• Preonboarding - czyli jak nie stracić dobrego pracownika pomiędzy informacją o chęci nawiązania stosunku pracy, a pierwszym dniem w pracy – przegląd dostępnych narzędzi i dobrych praktyk.
• Onboarding - czyli jak efektywnie zaplanować pierwszy dzień w pracy nowego pracownika i proces adaptacji w organizacji – przegląd dostępnych narzędzi i dobrych praktyk.
• Rola i znaczenie Buddy’ego (osoby odpowiedzialnej za wdrożenie nowego pracownika w organizacji) – przegląd dostępnych narzędzi i dobrych praktyk.
3. Oceny okresowe w samorządzie jako skuteczne narzędzie kadrowe do zarządzania zespołem, planowania procesów rekrutacji, przygotowania się do procesów derekrutacyjnych, sukcesji i awansów wewnętrznych:
• Podstawa prawna.
• Regulaminy, kryteria, skale ocen, arkusze ocen.
• Przegląd dobrych praktyk.
• Możliwości wykorzystania oceny okresowej jako skutecznego narzędzia kadrowego, do budowania silnej i stabilnej organizacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci
 • Kierownicy i naczelnicy wydziałów kadr.
 • Kadra zarządzająca.
 • Osoby zarządzające zespołem pracowników.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematem.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener i doradca, HR Business. Posiada 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Ponad 14 000 godzin spędzonych w salach szkoleniowych. Nauczyciel akademicki. Doświadczony trener prowadzący szkolenia, kursy, warsztaty praktyczne z zakresu wdrażania przepisów dotyczących dostępności, także cyfrowej, zarówno w wymiarze prawnym, jak i technicznym. Posiada kilkanaście lat doświadczenia jako redaktor naczelny i techniczny dwóch czasopism. Autor dwóch publikacji książkowych. W pracy dydaktycznej wykorzystuje głównie metody warsztatowe i studia przypadków. Jest przekonany, że każdą wiedzę można przekazać w sposób przystępny i zrozumiały.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 755 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 19 kwietnia 2024 r. cena wynosi 705 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13 maja 2024 r.