• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zagrożenia i nietypowe przypadki związane ze stosowaniem nowych przepisów kodeksu pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Wchodzi w życie ważna nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie badania trzeźwości pracowników, w drugiej kolejności bo w kwietniu zaczną obowiązywać regulacje w zakresie pracy zdalnej. Już w czasie wdrażania przez pracodawców nowych przepisów pojawiały się pytania o nietypowe przypadki i zagrożenia wynikające z niewłaściwego wdrożenia i stosowania w praktyce nowych przepisów. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną takie przypadki, a także przedstawione zostaną informacje o sankcjach, które mogą być stosowane przez organy kontroli w razie stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu nowych przepisów Kodeksu pracy. Przedstawione zostaną również informacje na temat możliwych roszczeń pracowników w razie naruszenia przez pracodawców omawianych regulacji prawnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Celem szkolenia jest przedstawienie zagrożeń i nietypowych przypadków związanych ze stosowaniem nowych przepisów Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej oraz badania trzeźwości.
  • Poznanie najczęściej pojawiających się błędów i nieprawidłowości w zakresie stosowania nowych przepisów KP.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematyki zajęć oraz konsultacje z ekspertem.

*Osoby biorące udział w szkoleniu mogą do 11.04 przesyłać na adres: milena.dudek@okst.pl pytania, które zostaną omówione podczas trwania Webinarium.

zwiń
rozwiń
Program

1. Miejsce świadczenia pracy zdalnej:
a. czy pracodawca musi każdorazowo wyrazić zgodę na wskazane przez pracownika miejsce świadczenia pracy zdalnej?
b. czy pracodawca może odmówić zgody na wskazane przez pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej miejsce świadczenia pracy zdalnej?
c. czy pracodawca może odmówić zgody na wskazane przez pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej miejsce świadczenia pracy zdalnej w sytuacji, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy nie ograniczają możliwości świadczenia pracy zdalnej?
2. Praca zdalna wykonywana całkowicie lub częściowo:
a. czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej wykonywanej całkowicie w przypadku wniosku pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej w sytuacji, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy nie ograniczają możliwości świadczenia pracy zdalnej?
b. czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej wykonywanej całkowicie w przypadku wniosku pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej powołując się na regulamin pracy zdalnej, w którym ustalono dopuszczalny wymiar świadczenia pracy zdalnej?
c. czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej wykonywanej częściowo w ciągu dnia roboczego w przypadku wniosku pracownika szczególnie uprawnionego do wykonywania pracy zdalnej w sytuacji, gdy organizacja pracy lub rodzaj pracy nie ograniczają możliwości świadczenia w taki sposób pracy zdalnej?
d. jakie roszczenia ma pracownik szczególnie uprawniony do świadczenia pracy zdalnej, któremu odmówiono zgody na wykonywanie pracy zdalnej w okolicznościach faktycznych, które nie uzasadniały odmowy?
e. jakie sankcje może ponieść pracodawca, który odmówił zgody na pracę zdalną pracownikowi szczególnie uprawnionemu do wykonywania pracy zdalnej?
f. czy pracodawca może ponieść jakieś sankcje w sytuacji, gdy odmówi pracownikowi zgody na pracę zdalną lub nie zareaguje na wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do osób, które u pracodawcy odpowiadają za prawidłowe stosowanie przepisów o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania osób fizycznych, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach przygotowała ponad 600 opinii prawnych, które w zdecydowanej większości odnosiła się do nietypowych stanów faktycznych. Reprezentowała również PIP przed sądami administracyjnymi. W działalności kontrolnej koncentrowała się natomiast na problematyce czasu pracy oraz naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy, Forów Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Ponadto od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, a także ośrodkami zamiejscowymi Akademii, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 kwietnia 2023 r.