• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zmiana warunków pracy i płacy oraz zasady rozwiązywania umowy o pracę w 2024 roku

Cena: 435 PLN netto/os.

Przy zgłoszeniu na szkolenie do 15 kwietnia 2024 r. cena: 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dedykowanym pracownikom wydziałów kadrowo-płacowych, z zakresu rozwiązania stosunku pracy oraz zmian zasad zatrudnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną przekazane informacje związane z procedurą zmiany warunków zatrudnienia określonych w umowie o pracę oraz zasad dotyczących rozwiązywania umowy o pracę. Prowadzący udzieli odpowiedzi na wiele praktycznych i skomplikowanych pytań, a regulacje prawne omówi na tle licznych przykładów, co umożliwi lepsze zrozumienie ich istoty. Szkolenie poprowadzi były wieloletni pracownik PIP oraz członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Program uwzględnia omówienie zmian, będących następstwem wdrożenia dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (dyrektywa Nr 2019/1158) oraz dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (dyrektywa Nr 2019/1152), m.in. w zakresie ochrony stosunku pracy pracowników korzystających z uprawnień związanych z rodzicielstwem, jak również w zakresie rozwiązywania umów o pracę na okres próbny oraz umów o pracę na czas określony.
 • Przedmiotowe regulacje prawne zostaną omówione na tle licznych praktycznych przykładów, orzecznictwa oraz oficjalnych stanowisk urzędowych, co umożliwia lepsze zrozumienie ich istoty.
zwiń
rozwiń
Program

1. Tryby zmiany warunków umów o pracę:

 • Porozumienie o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę (art. 231a KP).
 • Porozumienie zmieniające.
 • Wypowiedzenie zmieniające (wypowiedzenie warunków pracy i/lub płacy).

2. Tryby rozwiązywania umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Porozumienia stron.
 • Rozwiązania bez wypowiedzenia (art. 52, 53, 55 KP).
 • Rozwiązania za wypowiedzeniem.

3. Ograniczenia i zakazy rozwiązywania umowy o pracę oraz zmiany jej warunków.
4. Najpowszechniejsze grupy pracowników objętych ochroną i okresy jej obowiązywania:

 • Wiek przedemerytalny.
 • Urlop wypoczynkowy i choroba.
 • Kobiety w ciąży.
 • Pracownicy korzystający z urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Działacze związkowi.

5. Warunki uchylenia ochrony przed zwolnieniem.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy zajmujący się obsługą kadrowo-płacową instytucji, przedsiębiorstw, spółek, jak również osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu problematyki będącej przedmiotem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, były wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowym (międzynarodowe prawo pracy), wykładowca, szkoleniowiec, konsultant, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem. 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu na szkolenie do 15 kwietnia 2024 r. cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 maja 2024 r.