• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej - reforma systemu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Ważne informacje o szkoleniu

Na dzień 1 lipca 2023 r. planowane jest wejście życie przygotowywanej od kilkunastu miesięcy całkowicie nowej ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej. Ustawa ta z jednej strony uchyla ważne akty prawne w obszarze bezpieczeństwa państwa, a z drugiej strony wprowadza zmiany w wielu obowiązujących aktach prawnych. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy poznają  nowy stan prawny, który wprowadza nowe zadania dla władz centralnych i samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników ze zmianami spowodowanymi wprowadzeniem nowej ustawy o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej oraz przekazanie wytycznych jak wdrażać nowe rozwiązania w życie w poszczególnych instytucjach tworzących system bezpieczeństwa państwa. Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypt szkoleniowy.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Uzasadnienie zmiany prawa w zakresie ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 2. Istota zmiany prawa w zakresie ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 3. Kluczowe zmiany prawa w zakresie ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 4. Pierwsze kroki podmiotów systemu ochrony ludności we wdrażaniu nowej ustawy.
 5. Nowy model systemu ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 6. Podmioty nowego systemu ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 7. Zadania podmiotów systemu ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 8. Finansowanie systemu ochrony ludności i klęsk żywiołowych.
 9. Krajowy System Informatyczny o Zasobach Ochrony Ludności - „SI OMNIBUS”.
 10. Służba Dyżurna Państwa, punkty kontaktowe i centra zarządzania kryzysowego.
zwiń
rozwiń
Adresaci
 • pracownicy urzędów samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województw),
 • pracownicy organów administracji publicznej związanej z bezpieczeństwem państwa,
 • pracownicy organów administracji rządowej i centralnej,
 • pracownicy komórek związanych z zarządzaniem kryzysowym, obroną cywilną, bezpieczeństwem państwa,
 • funkcjonariusze służb mundurowych,
 • ratownicy medyczni,
 • prawnicy zainteresowani systemem bezpieczeństwa państwa,
 • wszyscy zainteresowani systemami bezpieczeństwa państwa.
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, prowadzi Kancelarię Prawną LexKała oraz Portal Prawa Ochrony Przeciwpożarowej LexFire.pl. Adiunkt w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Były asystent w Zakładzie Podstaw Prawnych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od ponad 10 lat trener i autor monograficznych szkoleń zawodowych dla pracowników samorządowych i strażaków OSP oraz PSP z zakresu prawa ochrony przeciwpożarowej oraz finansów publicznych. Od ponad dziesięciu lat zajmuje się szeroko rozumianymi zagadnieniami bezpieczeństwa państwa, w szczególności ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa; stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora KUL, autor licznych książek, artykułów i opracowań naukowych, popularnonaukowych i poradnikowych, ekspertyz z zakresu prawa, m.in. cywilnego, administracyjnego (w tym ochrony przeciwpożarowej, zarządzania kryzysowego, ratownictwa). Publikuje na łamach portalu Prawo.pl, serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej, oraz w serwisach prawnych i wydawnictwie Wolters Kluwer. Jego publikacje ukazywały się na łamach „Przeglądu Obrony Cywilnej”, „Wspólnoty”, „Strażaka”, „Przeglądu Pożarniczego, „W Akcji”, „Rzeczypospolitej”, www.remiza.pl, www.strażacki.pl, www.osp.pl, w wydawnictwie C.H. Beck. Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, delegat na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 czerwca 2023 r.