• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Spotkanie informacyjne przed kursem: Udzielanie zamówień publicznych poniżej progów unijnych z uwzględnieniem procedur poniżej 130 000 zł. Praktycznie z dokumentacją „na gotowo”

Szkolenie bezpłatne!!!

Ważne informacje o szkoleniu

Przed rozpoczęciem kursu, w dniu 22.04.2024 r. o godzinie 14:30 jest planowane spotkanie online dla osób zainteresowanych kursem. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne. Na spotkaniu będzie omówiona tematyka kursu. Osoby, które będą uczestniczyć w kursie mogą zasygnalizować szczegółową tematyką (obejmującą zakres szkolenia), którą są zainteresowane. Tematyka ta zostanie uwzględniona w przedmiocie szkolenia, w materiałach szkoleniowych przygotowanych przez prowadzącego w formie ćwiczeń lub dodatkowych informacji przekazywanych podczas zajęć.

Jeśli są Państwo zainteresowani pełną wersją kursu realizowaną w dniach 6, 7, 9, 10 maja 2024 r. prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku. Doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach, przy przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. Jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Prowadzi między innymi szkolenia obejmujące szkolenia z zakresu systemu zamówień publicznych. Dysponuje praktyczną wiedzą dotyczącą kontroli postępowań opartych na wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w poprzedniej perspektywie i obecnej (na lata 2021-2027). Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca oraz kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 100 szkoleń jedno, dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) są prowadzone od 30 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Serdecznie zapraszamy!