W najbliższym czasie realizowane będzie w Będzinie Badanie Jakości Życia Mieszkańców. Wszystko po to, by poznać Państwa opinie i spostrzeżenia dotyczące mieszkania w mieście. Organizatorem tego projektu są Miasto Będzin wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego – największą w Polsce organizacją pozarządową wspierającą rozwój samorządności.

Badanie da odpowiedź na pytania o ocenę kluczowych aspektów jakości życia w gminie, takich jak:

  • transport i infrastruktura,
  • czystość i ochrona środowiska,
  • oferta oświatowa,
  • oferta instytucji kultury,
  • poziom społecznego zaufania społecznego i współpracy,
  • ocena pracy prezydenta oraz radnych,
  • ocena poziomu obsługi klienta
  • i kilku innych.

Badania prowadzone będą wśród kilkuset losowo wybranych rodzin mieszkających w Będzinie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a udział w badaniu dobrowolny.

Odpowiedzi mieszkańców na pytania zawarte w ankiecie pomogą dostosować działania władz miasta do potrzeb społeczności lokalnej, a sugestie i oczekiwania respondentów będą brane pod uwagę w procesie planowania nowych przedsięwzięć.